Politiet: Kriminelle flest er norske statsborgere

Så langt i år har noen i Troms 3143 ganger havnet i politiets søkelys som mistenkt, siktet eller domfelt. Av dem er 2589 norske statsborgere. Også i Midtre Hålogaland og Oslo er nordmenn på kriminaltoppen.

Ila fengsel

FANGET: De fleste registrerte lovbrudd i politidistriktene Troms, Midtre Hålogaland og Sør-Vest er det norske statsborgere som står bak.

Foto: Roald Berit / NTB scanpix

Morten Pettersen

FANGER FLEST NORDMENN: Morten Pettersen, politistasjonssjef i Tromsø.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

Det viser ferske tall som politiet har sendt til NRK.

Bakgrunnen er Utne Pettersen i Sør-Vest politidistrikt som i august i Haugesund avis viste tall fra egen saksportefølje, på at asylanter og flyktninger gir den jevne kvinne og mann god grunn til å frykte for økt kriminalitet. Inspektøren fått både massiv støtte og massiv motbør.

Haugesund avis hentet deretter inn tall på hvilke nasjonaliteter som står bak lovbrudd. Totalt 3.891 lovbrudd i Sør-Vest politidistrikt var 3.345 av disse er begått av norske statsborgere. Det utgjør 84 prosent.

Tre distrikt

NRK har bedt ytterligere tre politidistrikt i landet sende tall på hva slags nasjonaliteter som står bak lovbrudd. Troms, Midtre Hålogaland og Oslo leverte alle tall fredag i forrige uke.

I de tre distriktene er det flest norske statsborgere som i 2015 og 2016 var mistenkt, siktet og/eller domfelt.

I Troms er 2589 av 3143 norske statsborgere så langt i år. Det er 82,4 prosent (se tabell nederst i saken).

– Det er en klar overvekt av norske statsborgere som er representert i kriminalstatistikken i Troms, sier politistasjonssjef i Tromsø Morten Pettersen.

Politiet i Troms opplyser at det ikke finnes noen statistikk på hvor mange av de norske statsborgerne på statistikken som har innvandringsbakgrunn.

Kriminalstatistikk fra Oslo

OSLO: Tabellen viser dem fem mest representerte statsborgerskapene, og tar utgangspunkt i alle forhold registrert i gamle Oslo politidistrikt med gjerningssted i Oslo og hvor en person er siktet/mistenkt/domfelt. Oslo-politiet understreker at tabellen ikke tar utgangspunkt i unike personer, og at én og samme person kan være registrert med flere straffbare forhold. Oslo-politiet presiserer også at dette dreier seg om anmeldte lovbrudd, og at de ikke nødvendigvis er ferdig etterforsket. Oslo-politiet understreker også at det ikke bare er Oslo-bosatte som begår lovbrudd i Oslo. Svært mange oppholder seg i byen, men bor ikke der.

Lignende tall

Også i Oslo er det klart flest nordmenn som er siktet, mistenkt eller domfelt, med omtrent to tredjedeler av sakene både i 2015 og i første halvdel av 2016. Tett bak følger svensker og rumenere.

Midtre Hålogaland politidistrikt, som registrerer data for Sør-Troms og deler av Nordland fylke, har siden begynnelsen av 2015 registrert 6994 med person med status som mistenkt, siktet eller domfelt. Blant disse er 5708 norske borgere – 81,6 prosent. Deretter følger afghanske statsborgere, med 67, som er under én prosent.

Mange «gjengangere»

Statistikkene sier ikke noe om hva slags nasjonaliteter som står bak forkjellige typer lovbrudd – hverken i Oslo eller i Midtre Hålogaland – eller i Troms:

– Skulle vi frembringe tall på dette, måtte vi gjøre en dybdeanalyse på kriminaliteten som krever mye mer tid enn det som er gjort nå for å hente ut disse tallene, sier politistasjonssjef Morten Pettersen.

Blant de registrerte lovbruddene i de tre distriktene er det mange såkalte gjengangere. Mange forhold er registrert på enkeltpersoner, men som til gjengjeld har begått – eller er siktet eller mistenkt for – flere forhold.

NRK har forsøkt å få ferske nasjonale tall, men Politidirektoratet opplyser at de ikke har dette brutt ned på nasjonalitet.

Mistenkt/siktet/domfelt i Troms:

Lovbrudd 2015 og 2016 i Troms

TROMS: Rad tre er tom. Det innebærer at politiet henholdsvis har 70 og 80 personer som er mistenkt, siktet eller domfelt der nasjonalitet ikke er registrert.

Lovbrudd 2015 og 2016, Troms

TROMS: 2015-tall til venstre.