NRK Meny
Normal

Pasientombudet om Botox-tabben: – Usikker på om sykehuset følger opp pasientene

Pasient- og brukerombudet i Troms mener ledelsen ved Universitetssykehuset Nord-Norge har vært for defensiv etter Botox-tabben, og er bekymret for om pasientene blir fulgt opp godt nok.

Odd Arvid Ryan

Pasient- og brukerombud i Troms, Odd Arvid Ryan forteller at hans inntrykk er at det er engstelse blant mange personer.

Foto: Elise Holdal / NRK

– Nå har de foreløpig kontaktet pasientene via brev, men jeg er litt usikker på om de følger opp alle pasientene som kan være berørt. Og ikke minst om de følger dem opp godt nok, sier pasient- og brukerombud Odd Arvid Ryan.

Forrige uke ble det kjent at Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø, i en periode fra 2009 til 2015, har brukt samme sprøyte på flere pasienter under Botox-behandling. Selv om de har byttet sprøytespiss under behandlingen, har de utsatt pasienter for smittefare, blant annet av hepatitt og hiv.

– Her skal man også huske på at det ikke bare gjelder pasientene som er direkte berørt av behandlingen, men også deres pårørende som kan være svært engstelig for om de er smittet eller ikke. Her må UNN gå grundig til verks og være sikker på at de følger opp hver enkelt pasient nøye.

– Det har skjedd tidligere

Ryan forteller at de fra lignende saker tidligere har sett at UNN går ut og sier at de skal følge opp pasientene og gi dem hjelp, hvor det ifølge han viser seg at man ikke har vært grundig nok.

– Vi hadde en sak hvor en del eldre pasienter ble feiloperert og fikk skader, og vi fikk tilbakemeldinger på at sykehuset skulle følge dem opp og gi dem hjelp, hvor det faktisk viste seg å ikke være tilfelle.

Han er derfor veldig opptatt som pasientombud av at UNN tar dette på alvor og følger opp hver enkelt grundig, selv om faren for at noen kan ha blitt smittet er svært liten.

Direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Tor Ingebrigtsen valgte å ikke stille til intervju med NRK for å svare på Ryans uttalelser, men svarer dette i en e-post.

– Vi er ydmyk og har beklaget denne hendelsen i mange sammenhenger. Nå er vi opptatt av å følge opp pasientene gjennom prøvetaking og dialog med alle som har behov for mer informasjon enn de har fått skriftlig fra oss.

Mener tilliten må etableres på nytt

Tor Ingebrigtsen

Direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Tor Ingebrigtsen forteller at de er opptatt av å følge opp pasientene.

Foto: Ørjan Hansen / NRK

Ingebrigtsen har tidligere uttalt til NRK at han er bekymret for pasientens tillit til sykehuset.

Det er også pasient- og brukerombud Odd Arvid Ryan, da han mener dette er en sak hvor en grov feil har fått lov til å fortsette så lenge som seks år. Og at det omfatter svært mange pasienter.

– UNN må i mye større grad gå ut og etablere tillit på nytt. I en slik situasjon bør sykehuset gjennomgå systemene ved alle avdelinger. Dette dreier seg om bruk av sprøyter, som slett ikke er uvanlig at man gjør på et sykehus. Det gjør at folk faktisk kan stille seg spørsmål om denne type feil kan bli begått på andre avdelinger enn bare denne.

Også fylkeslege i Troms, Svein Steinert har uttalt at lignende saker kan skje andre steder.

Ryan mener at sykehuset må iverksette konkrete tiltak, og gå ut til befolkningen for å fortelle hvilke tiltak som iverksettes og resultatet av det.

– Tilliten har fått en knekk

Han tror det er den beste måten å reetablere tillit på.

– Jeg synes faktisk ledelsen på UNN har vært noe defensiv i den forbindelse. Jeg tenker at man her kanskje blir i tvil om praksisen i hele virksomheten er forsvarlig, og for å berolige folk mener jeg at man må gå grundig til verks.

Ryan nevner det å gjennomse aktuelle prosedyrer ved ulike avdelinger og gå ut å fortelle allmennheten hva man har gjort. I tillegg til å behandle de pasientene og pårørende som er berørt på en riktig måte.

I e-posten til NRK skriver UNN-direktør Tor Ingebrigtsen at i en situasjon der tilliten har fått en knekk fordi sykehuset har gjort en feil, må de bygge opp tilliten igjen over tid.

– Den beste måte å gjøre det på, er at pasienter og pasientombudet erfarer at vi gjør færre slike feil på kort og lang sikt.

Sykehusdirektøren har tidligere fortalt til NRK at UNN har et betydelig forbedringspotensial.

UNN

Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø har den siste tiden vært ute i hardt vær.

Foto: Jan Fredrik Frantzen / UNN

Engstelse blant mange

Odd Arvid Ryan sitt inntrykk som pasientombud er at det er engstelse blant mange personer etter denne saken på UNN.

– Det gjelder da også omgivelsene og pårørende. De er usikker på om de kan være smittet, og i den forbindelse vil jeg legge til at det arbeidet som nå gjøres med å ta prøver og få resultatet på prøvene, må gå hurtig.

Han vil ikke gå inn i detaljer på antall henvendelser.

Mandag ble det kjent at rundt halvparten av prøveresultatene til de 188 pasientene som risikerte å være smittet var klar, og at ingen så langt har fått påvist smitte av hiv eller hepatitt.

– Ikke grunn til uro blant andre pasienter

Pasient- og brukerombud i Troms, Odd Arvid Ryan forklarer at det etter slike type hendelser kan komme en slags «dominoeffekt», som kan resultere i at flere pasienter enn nødvendig bekymrer seg.

– Det er bakgrunnen for at jeg mener at ledelsen må ta et solid grep og gjøre en grundig jobb i denne sammenhengen. De må få såpass mye fakta på banen at de kan gå ut å berolige folk om at rutinene ved UNN er forsvarlige.

UNN opplyser til NRK at det er sjekket med aktuelle avdelinger på sykehuset som gir Botox-behandling, og at det ikke er funnet andre tilfeller av feil i rutinene enn det som allerede er omtalt.

– Dermed skal det ikke være grunn til uro blant andre pasienter. Det ble også umiddelbart endret rutiner ved nevrologisk avdeling da feilen der ble oppdaget i mai.

Ser lignende saker hvert år

Ryan mener at generelt og på ledelsesnivå har han som pasient- og brukerombud i Troms, sett at ledelsen prioriterer og fokuserer på kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid.

– Men det at vi nærmest på årlig basis ser slike saker, understreker bare betydningen av at de må ha høy prioritet på det arbeidet. Og at det fortsatt er nødvendig å gjøre et grundig arbeid på område.

Han tror UNN i utgangspunktet nyter det han kaller en alminnelig god tillit.

– Slik at mulighetene her hvis de gjør de rette grepene for å gjenopprette tillitsforholdet, er store. Men som sagt, det betyr at ledelsen må gå mer aktivt ut og gå grundigere til verks med tanke på å avdekke gjeldende praksis på alle avdelinger på sykehuset.