UNN-direktøren takker legen som varslet om Botox-tabben

Direktøren ved Universitetssykehuset Nord-Norge er takknemlig for at legen som var under opplæring sa ifra til ledelsen på avdelingen om systemsvikten.

Botox-behandling UNN

Det ble brukt samme sprøyte på flere pasienter som fikk Botox-behandling på UNN.

Foto: Ørjan Rodal Hansen / NRK

– Jeg vil takke den legen som kom ny inn i våre systemer, og var så oppmerksom at vedkommende la merke til dette og deretter sa ifra til ledelsen på avdelingen om at dette ikke kunne være riktig, sier Tor Ingebrigtsen, direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Tor Ingebrigtsen

UNN-direktør, Tor Ingebrigtsen.

Foto: Ørjan Hansen / NRK

Pressevakt på UNN, Marit Einejord sier til NRK at personen som varslet inn systemsvikten ikke ønsker å kommentere saken til media.

– Vedkommende mener han gjorde det enhver lege skulle gjort.

Tirsdag kveld ble det kjent at 188 pasienter ved UNN kan ha blitt utsatt for smitte av hepatitt B, C eller hiv, under Botox-behandling ved sykehuset.

– Savner den kritiske legen som sier ifra

At praksisen med å bruke samme sprøyte på flere pasienter ble stoppet av en nytilsatt lege under opplæring, forbauser overlegen ved nevrologisk avdeling på UNN.

– Vi undrer selv, og jeg har fått flere telefoner siden i går fra sykepleiere blant annet. De lurer på hva vi har holdt på med og spør om det virkelig er sant, sier Claus Albretsen.

Albretsen er klar på at dette er en alvorlig systemsvikt ved avdelingen.

– Det har vært kurs og seminarer hvor man har blitt lært opp i denne metoden, så har man ikke hatt nødvendige motforestillinger. Man savner den kritiske legen som sier ifra, sier overlegen til NRK.

Botox brukes ved mange sykehus

Foto: Ørjan Rodal Hansen/NRK.

– Tror absolutt man skal ha mistanke

Claus Albretsen kan ikke utelukke at den uakseptable praksisen også benyttes ved andre sykehus.

– Mistanken er der i og med at på de kursene som er holdt, så kommer det leger fra forskjellige klinikker. Så jeg tror absolutt man skal ha mistanke om at det fortsatt er noen som kan ha en gal prosedyre.

Albretsen

Overlege ved nevrologisk avdeling på UNN, Claus Albretsen.

Foto: Petter Strøm / NRK

Det mener også fylkeslege i Troms, Svein Steinert, som har åpnet tilsynssak mot UNN for å komme til bunns i saken.

– Det er all grunn til å spørre om det. At helseforetakene rundt i Norge tenker gjennom om de har gode rutiner i forhold til prosedyrer som kan bety overføring av kroppsvæske mellom pasienter.

Bekymret for smitte

Om en uke vil de første av 188 pasienter få svar på om de har blitt smittet. På legekontoret på Finnsnes i Troms har det onsdag vært en mer hektisk dag enn vanlig.

– Vi har fått fem henvendelser hit til kontoret, og det har vært pasienter som har vært ganske bekymret, sier bioingeniør Janne Mari Moland.

Hennes opplevelse er at pasientene både er redd og frustrert.

– De har trodd at det har vært et trygt system, men så viser det seg at det er et hull der. Det er de skremt over.