Ønsker å dele polarhistorien med flere


Det jobbes for å få til et Latham-museum i Tromsø – et opplevelsessenter som skal gi publikum bedre kjennskap til en viktig del av polarhistorien.

Går i bresjen for et Latham-museum i Tromsø.

Lamia Radi, Marokkos ambassadør, her på Polarmuseet i Tromsø.

Neste år er det 90 år siden Roald Amundsen – og hans mannskap på fem – forsvant med flyet Latham.

Latham forsvant 18. juni 1928 med Amundsen, piloten Leif Dietrichson og fire franske besetningsmedlemmer om bord. Amundsen var da på vei til Svalbard for å lete etter Umberto Nobiles havarerte luftskip Italia.

Til tross for en iherdig innsats for å finne ut hva som skjedde med Amundsen var det ikke mulig å finne overlevende, omkomne eller rester etter flyet.

Roald Amundsen ble født 16. juli 1872 i Borge i Østfold. Han var yngste sønn av skipsreder Jens Amundsen og fogdedatter Gustava Sahlquist. Amundsen valgte å studere medisin, men sluttet på legestudiene i en alder av 21 år.

Han ble inspirert av Fridtjof Nansens kryssing av Grønland i 1888, og viet livet sitt til oppdagelsesreiser.