Normal

Nesten 3 000 asylsøkere forsvant fra norske mottak

UDI er ikke bekymret, selv om 2 965 asylsøkere forlot norske mottak i løpet av 2016.

Asylsøkere

Det store antallet flyktninger som kom til Norge i 2015, blant annet her på Storskog i Finnmark, har fått utslag på statistikken for 2016.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

– Det er ofte sånn at asylsøkerne forlater mottakene etter at de har fått avslag på søknaden sin om opphold i Norge. De reiser enten til et annet land, eller de oppholder seg andre steder i Norge, som vi ikke kjenner til, sier Jon Olav Kroken i UDI.

– Rundt halvparten av dem som forsvinner kommer som regel tilbake igjen, forteller han videre.

1 399 av dem som forsvant hadde utreiseplikt fra Norge.

Økning siden 2015

Å bo på mottak er frivillig for alle asylsøkere som kommer til Norge. Men dersom de skal bo andre steder, må de oppgi sin nye adresse til UDI.

I 2015 forsvant 2 207 personer fra norske mottak uten å melde fra om ny adresse. I 2016 var tallet på 2 965.

– Vi mener økningen ikke er dramatisk, selv om det er ønskelig at de bor på mottak til saken deres er avgjort. Vi fikk et stort antall asylsøkere til Norge på høsten i 2015, og det fikk utslag på statistikken for 2016, sier Kroken.

Mange i Nord-Norge

Det som kan være grunn til bekymring er antallet enslige mindreårige asylsøkere som forsvinner fra mottakene. Totalt var det 182 slike forsvinninger i 2016.

– Vi frykter vanligvis ikke at noe alvorlig har skjedd. Også de forsvinningene skyldes som oftest at de har fått avslag på søknaden sin. Og skulle vi mistenke noe kriminelt, som for eksempel menneskehandel, kontakter vi politiet, barnevernet eller andre aktuelle instanser, sier Jon Olav Kroken.

Ser man på statistikken fra UDI viser det seg også at rundt en tredjedel av forsvinningene skjer i Nord-Norge.

– Det kan være en sammensatt grunn til det. Men jeg tror en av årsakene er at det er en større andel mottak i Nord-Norge enn i resten av Norge, sier Kroken.

Asylsøkere som forvant fra norske mottak i 2016

FYLKE

EMA

Medfølgende barn

Voksen

Totalt

AKERSHUS

2

13

46

61

AUST-AGDER

12

15

55

82

BUSKERUD

10

15

150

175

FINNMARK

4

22

116

142

HEDMARK

14

18

163

195

HORDALAND

3

26

116

145

MØRE OG ROMSDAL

17

30

174

221

NORDLAND

36

49

293

378

NORD-TRØNDELAG

2

26

111

139

OPPLAND

15

20

159

194

OSLO

1

2

56

59

ROGALAND

4

45

227

276

SOGN OG FJORDANE

5

7

72

84

SØR-TRØNDELAG

5

5

46

56

TELEMARK

7

31

119

157

TROMS

21

30

246

297

VEST-AGDER

17

23

93

133

VESTFOLD

8

39

47

ØSTFOLD

7

15

102

124

TOTALSUM

182

400

2383

2965