NRK Meny
Normal

Millionkrangel om tunnel avgjøres

Mandag faller det dom i rettssaka etter at den spanske entreprenøren OSSA fikk sparken, og ikke fikk fullføre jobben med ny tunnelen gjennom fjellet i Sørkjosen på E6.

Tunnel i Nordreisa

Tunnelbyggingen i Nordreisa begynte godt, men endte i rettssalen.

Foto: STATENS VEGVESEN

– Vi er selvsagt spente på utfallet, sier regionveisjef Torbjørn Naimak om den hittil største erstatningssaken vegvesenet har hatt i landsdelen.

Saka dreier seg om store beløp – og mye prestisje. OSSA krever en erstatning på 390 millioner kroner etter at de mistet jobben i Nordreisa.

Bjørn Arne Holmen

Bjørn Arne Holmen i tingretten har skrevet en dom på 100 sider som blir kjent i dag.

Foto: Lars Egil Mogård / NRK

Staten mener de var i sin fulle rett til å kaste entreprenøren ut av prosjektet. De krever over 88 millioner kroner i erstatning og tilbakebetaling av forskudd.

Dommer i tingretten er Bjørn Andre Holmen. Han sier at selve dommen som offentliggjøres i dag er på cirka 100 sider. Advokatene har fremmet krav om 15 millioner kroner i salærer for jobben de har gjort for partene.

Var billigst

Anbudet på veiprosjektet i Nordreisa ble lyst ut i Europa. Det spanske selskapet OSSA var absolutt billigst, og fikk kontrakten i Nord-Troms.

Men det oppsto raskt problemer. OSSA hadde med for dårlig utstyr. Arbeidet gikk svært tregt. Framdriften med tunnelarbeidet var ikke god. Det oppsto språkproblemer. Det ble avdekket mange brudd på sikkerhetsbestemmelsene. Vegvesenet kom eksempelvis over en dieselvarmer med åpen flamme i et av lagrene for sprengstoff. Like ved varmekanonen sto to store bøtter med flytende sprengstoff.

Advokat Esther Lindalen Garder

Advokat Esther Lindalen Garder representanter OSSA som krever 390 millioner kroner.

Foto: Lars Egil Mogård

Dagen etter ble det funnet tennere og lunter inne på toalettet i en av kontorbrakkene, ifølge en annen rapport. Hendelsene førte til stopp i arbeidet. Det var steinblokker som falt ned og bolter som løsnet.

Ville ikke blitt godkjent

Til slutt fikk OSSA sparken.

– Dersom OSSA hadde fått fortsette, ville tunnelen aldri blitt godkjent. Hadde den blitt godkjent ved en feil, hadde tunnelen vært en fare for dem som til enhver tid oppholdt seg der, skrev statens advokat til Nord-Troms tingrett.

I seks uker gikk saka for tingretten. OSSAs advokater hevder at det ikke var grunnlag for å heve kontrakten, som hadde forårsaket alvorlige økonomiske tap og svekket selskapets omdømme.

Det var entreprenøren Skanska som fikk kontrakten med å overta arbeidet med E6-tunnelen. Selve prosjektet er ett år forsinket på grunn av skiftet av entreprenør.