– Feil å sparke spanjolene

– Det var ingen grunn til å heve kontrakten med det spanske entreprenørselskapet OSSA om bygging av tunnelen gjennom Sørkjosfjellet. Det var feil av Statens vegvesen.

tunnell e6 langslett-sørkjosen

Statens vegvesen opplevde flere grove regelbrudd og spregningsuhell da den spanske entreprenøren bygde tunnel på E6 i Nord-Troms, viser rapporter.

Foto: Statens Vegvesen

Det hevdet prosessfullmektig Esther Lindalen i sitt innledningsforedrag i Nord-Troms tingrett i dag.

Det spanske selskapet Obras Subterráneas (OSSA) hadde fått kontrakten på å bygge tunnelen mellom Sørkjosen og Langslett. Den er 4,6 kilometer lang, og skulle stå ferdig høsten 2015. OSSA leverte det laveste anbudet, og lå 40 millioner kroner under nest laveste anbyder. Selskapet er en stor internasjonal aktør.

I mars i fjor sa Statens vegvesen opp kontrakten med spanjolene. Framdriften var på et lavmål, ifølge prosjektleder Gudmund Løvli. Vanlig progresjon for arbeidet med norske tunneler er hundre meter i uka. På seks måneder hadde spanjolene kommet seg totalt 500 meter.

Krever nesten 400 mill.

Nå møtes partene i tingretten. OSSA krever 392 millioner kroner i erstatning, og for tapt omdømme. Samferdselsdepartementet krever 92 millioner kroner fra OSSA på vegne av Statens vegvesen.

I seks uker vil saka pågå i tingretten. Bare innledningsforedragene til advokatene for begge sider vil ta to uker. Striden står om vegvesenet hadde grunnlag for å heve kontrakten på grunn av vesentlig mislighold.

– Nei, det skulle ikke ha skjedd, hevdet advokat Esther Linddalen.

Hun sa at OSSA hadde store problemer med utstyret som ble valgt. Men dette ble ordnet opp i. Det var også vanskelig å få fatt i norsk arbeidskraft. Det tok fire-fem måneder før spansk personell fikk godkjent sertifikatene som var nødvendig.

Esther Lindalen og Wilfred Rohde

Disse advokatene representerer det spanske firmaet i tingretten. Fra venstre Esther Lindalen og Wilfred Rohde.

Foto: Lars Egil Mogård / NRK

Ikke bindende

Vegvesenet har tidligere sagt at framdriften var for dårlig.

– Men selve framdriftsplanen er ikke bindende for en kontrakt, sa advokaten.

– Det er fristen som er satt for å være ferdig med anlegget som er viktig, og kvaliteten på arbeidet som blir gjort. Framdriftsplanen kan variere på et slikt tunnelprosjekt. Det var ikke noe som tydet på at det ville bli en forsinkelse i prosjektet da kontrakten ble hevet, mente advokat Lindalen.

Ingen kommentar

Dette har Statens vegvesen avvist. I dag ville ikke statens prosessfullmektig Per Gustav Lilleaasen gi noen kommentar til saka. Han starter sitt innledningsforedrag førstkommende fredag.

Vegvesenet har sagt at det var mange brudd på sikkerhetsreglene, og at tunnelen som OSSA laget ikke kunne bli godkjent. Det var også mange språkproblemer.

Til stede i retten er flere representanter fra den spanske entreprenøren. Alt som sies blir tolket til spansk. Det kan bli aktuelt å innkalle 60 vitner i løpet av rettssaka. Vegvesenet kan påberope seg 35 vitner, mens OSSE har 25 navn på blokka.

Sørkjosfjellet

I slutten av september gikk siste salve i det som skal bli en 4,6 kilometer lang tunnel gjennom Sørkjosfjellet.

Foto: Marius Staulen / Statens vegvesen

Skapte reaksjoner

Det skapte reaksjoner i Spania at OSSA mistet kontrakten i Norge. Den spanske ambassadøren i Norge tok kontakt med samferdselsdepartementet. Statsråd Ketil Solvik-Olsen opplyste at OSSA på ingen måte var svartelistet i Norge. Men OSSA har ikke fått flere oppdrag for vegvesenet etter at de måtte dra fra Nordreisa. Men bedriften er i dag med et svært prosjekt i Oslo for Oslo kommune.