Problem-tunnelen til nær én milliard er endelig åpen

Et skred eller et ras her gjør turen til Finnmark 700 kilometer lengre. I dag er den eneste veien gjennom Nord-Norge blitt litt sikrere.

Åpning av Sørkjosentunnelen

Regionvegsjef Torbjørn Naimak, statssekretær i samferdselsdepartementet, Tommy Skjervold (Frp), og ordfører i Nordreisa, Øivind Evanger, kutter snora.

Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Natt til 10. mai 2015 gikk et stort jordras i Sørkjosen. En molo, en kai og en brygge raste på havet. Raset blokkerte også E6. Den eneste forbindelsen mellom Troms og Finnmark.

Sørkjosentunnelen

En av flere viktige deler av E6 står ferdig.

Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

For å komme seg til Finnmark med bil, ble folk nødt til å kjøre en omvei via Finland. På 700 kilometer.

– I teorien er det jo en omkjøringsmulighet, men i praksis er det nok mindre aktuelt, sier ordfører i Nordreisa kommune, Øyvind Ekanger (Ap).

Raset gikk noen måneder før tunnelen gjennom Sørkjosfjellet skulle stå ferdig. Planen var at tunnelen skulle gjøre den svært skred- og rasutsatte strekningen litt tryggere.

Men ikke før fredag, ett år etter først antatt åpning, kunne de første bilistene kjøre gjennom tunnelen til over 900 millioner kroner.

– I utgangspunktet var det ikke et veldig komplisert prosjekt. Men det fått en spesiell historie, forteller prosjektleder i Statens vegvesen, Gudmund Løvli.

– Enorm betydning

Når den nye strekningen i Sørkjosen endelig står ferdig, er én av flere viktig deler av E6 betydelig sikrere.

– På vinterstid vil tunnelen få enorm betydning. Nesten ukentlig at det står vogntog fast på strekningen. Det er en kronglete vei, med bratte stigninger. Dette blir en mye enklere kjørerute, sier, som er fornøyd med å endelig, sier Løvli.

Også de første bilistene som fikk kjøre gjennom tunnelen er fornøyde.

– Når man tenker på sikkerhet så betyr det veldig mye, det har ikke vært hyppige ulykker, men det har ihvertfall vært mange nestenulykker, seier Albert Pedersen som fikk æren av å være den første bilisten gjennom tunnelen.

Albert Pedersen

Albert Pedersen var den første som fikk æren av å kjøre gjennom Sørkjosentunnelen

Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Stopper ikke der

Men Statens vegvesen har flere prosjekter på gang som skal sikre E6.

I høst skal nok et forsinket tunnelprosjekt stå ferdig, når Nordnestunnelen åpner for ferdsel. Og etter planen begynner arbeidet med å skredsikre Kvænangsfjellet seinere i år.

– Disse prosjektene, som starter med tunnelen i Sørkjosen får kjempestor betydning for regionen. De vil gjør det mulig å pendle mellom kommunene. Kanskje vil de føre til økt bosetting i distriktet. I tillegg er en sikrere E6 kjempeviktig for næringslivet i Nord-Norge, som er avhengig av å transportere varene sine der, sier han.