NRK Meny
Normal

Mangler 100 barnehagelærere

Statusen på yrket må heves, mener Utdanningsforbundet.

Barnehage
Foto: colourbox.com

Mens resten av landet kan notere en svak framgang sliter fortsatt Troms med å få nok faglærte inn i barnehagen. Det viser tall fra KOSTRA, Kommune-Stat-Rapportering.

I fjor ga kommunene i Troms 119 dispensasjoner fra loven. Den sier blant annet at det skal være en barnehagelærer på 18 barn i store avdelinger. I avdelinger som har barn under tre år skal en barnehagelærer ha ansvaret for ni barn.

– 119 dispensasjoner er altfor mange, definitivt, sier Nina Bolle i Utdanningsforbundet i Troms.

– En sammensatt og vanskelig jobb

Hun viser til at antall barnehager og barnehageplasser gikk ned i samme periode. Dessuten er dette noe som har vart over mange år.

– Hvilke konsekvenser får dette?

– Det blir jo en uthuling av kompetansen rett og slett. Også tror vi at det blir vanskeligere å rekruttere for barnehagene og barnehageeiere, altså kommunene, forteller Bolle.

– Hva kan dere gjøre da?

– I helga gikk det en debatt i lokale medier hvor de skrev om barnehagetanter. Det å være barnehagelærer er en sammensatt og vanskelig jobb. Det er ikke bare å passe unger som så mange tror. Vi må endre synet på hva denne jobben innebærer, sier Nina Bolle.

Nina Bolle

Nina Bolle i Utdanningsforbundet.

Foto: NRK Kristine Østvold

Mangler 4000 på landsbasis

Tall fra SSB viser at det mangler 4000 barnehagelærere i Norge i dag. Utdanningsforbundet mener det er for lite og anslår tallet til 6000. I Rogaland for eksempel mangler de 500.

Enkelte kommuner i Troms har slitt lenge med å oppfylle lovens krav. De har forsøkt å legge til rette med høyere lønninger uten at noen "biter på" stillingsannonsen av den grunn.

– Tromsø kommune har et høyt antall dispensasjoner og har hatt det over år. Da tenker jeg at de som barnehageeier må se hvordan de kan rekruttere flere folk, sier Bolle.

Mange velger andre yrker

Det er 19 høgskoler og universiteter som kan gi barnehagelærerutdanning i Norge. Det er om lag 2500 studieplasser.

– Vi ser jo at mange utdanna barnehagelærere velger andre yrker og at enkelte kommuner sliter fordi de har andre institusjoner som har bruk for dem og ansetter dem, sier hun.

KS, Kommunesektorens organisasjon ønsker også flere barnehagelærere. I fjor skrev de på sine nettsider at de var bekymra over at færre søkte seg til denne utdanninga.

– Kommunene har et stort behov for barnehagelærere fremover, og vi er åpne for en dialog med staten om virkemidler for å stimulere til økt søkning, skrev daværende direktør Sigrund Vågeng.