Norge mangler 6000 barnehagelærere – Likevel må de forsvare yrkesvalget sitt

Studentene Ane Birkeland og Birgitte Aarnes får ofte høre at å være barnehagelærer er noe alle kunne klart. De mener høyere status og mer lønn er avgjørende for å dekke opp for bemanningskrisen.

Ane Gilje Birkeland og Birgitte Aarnes

Norske barnehagebarn trenger 6000 flere faglærte voksne. Rekrutteringen kan bli vanskelig så lenge yrket har lav status, mener Ane Gilje Birkeland og Birgitte Aarnes.

Foto: Colourbox.com / Eirin Margrethe Fidje/NRK

– Ei jeg jobbet med tidligere spurte meg om vi har bøker på skolen. Hun trodde vi bare la puslespill og lærte å leke, sier Birgitte Aarnes.

Hun studerer barnehagelærer ved Universitetet i Stavanger på tredjeåret, og trives godt med yrkesvalget. Men tilbakemeldingene hun får fra venner og bekjente skulle hun gjerne vært foruten.

Sammen med venninne og medstudent Ane Gilje Birkeland sitter hun i kantina etter endt skoledag. Organisasjon og ledelse har stått på timeplanen.

– Folk forstår som regel ikke hvorfor man må gå på skole for å jobbe med barn, supplerer Birkeland.

Også hun har måttet forsvare yrkesvalget sitt overfor kjente og ukjente opptil flere ganger.

– En krevende jobb

Aarnes og Birkeland mener jobben som gjøres i barnehagen er langt mer omfattende enn det folk har inntrykk av.

– Når du går på jobb er du jo en pedagog for barna. Det viktigste er jo å være der for dem, men samtidig må man også være en leder for de andre ansatte. I tillegg samarbeider vi mye med barnevernet, helsesøster og PPT. Det kan være ganske krevende, sier Birkeland.

Krevende rekruttering

Over hele landet manglet barnehagene rundt 6000 faglærte ansatte ved nyttår. Av disse mangler 583 i Rogaland.

Når Aarnes og Birkeland til våren kan titulere seg som barnehagelærere bidrar de til å redusere tallet, men fortsatt sliter utdanningsforbundet med å rekruttere folk til utdanningen.

Anita Olufsen

Anita Olufsen leder GLØD-prosjektet. Hun vil vise fram kvaliteten barnehagelærere innehar.

Vi er nødt til å jobbe ut mot alle aktører som kan gjøre noe med utfordringene. Vi må snakke med politikere, barnehagelærere og rådgivere på skolene. Vi må synliggjøre kvaliteten i yrket, sier Anita Olufsen.

Hun er prosjektleder i GLØD, et samarbeid mellom flere utdanningsinstitusjoner i fylket, fylkesmannen, kommunene og utdanningsdirektoratet. Målet er å få flere fagfolk inn i barnehagene, og få dem til å bli der.

– Barnehagetanta lever fortsatt

Olufsen har tidligere jobbet som barnehagelærer, og kan kjenne seg igjen i Aarnes og Birkelands karakteristikker.

– Det er veldig synd. Den tradisjonelle barnehagetanta lever dessverre fortsatt, men disse fagfolkene er pedagoger. Barnehagen er jo første del av utdanningen, sier hun.

– Blir sett ned på

Både hun og Aarnes sier at de oftere får negative tilbakemeldinger enn positive når de forteller hvor de jobber og hva de studerer.

– Det er som oftest negativt. De som jobber med liknende yrker, som for eksempel sosialtjenesten, forstår jo hva vi holder på med og synes det er veldig bra, forteller Aarnes.

De negative kommentarene kommer oftest fra folk med høyere utdanning, eller andre som er mer uvitende om hva som foregår på arbeidsplassen deres.

– Barnehagen fremstår mer som et oppholdssted for dem, hvor vi bare passer på barna helt til foreldrene henter dem, sier Birkeland.

Må opparbeide status

For å endre på holdningene mener Olufsen at foreldre har et stort ansvar.

– Vi har sett at foreldre har stor påvirkningskraft for barnas yrkesvalg. Hvis de prater ned om barnehagelæreryrket, vil heller ikke barna deres vurdere utdanningen, sier Olufsen.

Hun ønsker at barnehagelærere skal være stolte av yrket sitt.

Jeg håper at de studentene som føler seg lite verdsatt, bretter opp armene og viser alle hva yrket er og hva det står for. Status fås ikke gratis, det er noe som må opparbeides, sier hun.

Selv er Aarnes og Birkeland klare for å kjempe for å gi yrket sitt den statusen de mener det fortjener.

Dette er jo en fantastisk jobb der du får jobbe med barn. Barnehagen er jo en læringsarena for barn, en forberedelse på livet der ting kan bli tatt tak i tidlig. Du får mye igjen på jobben, og man blir veldig glad i barna. Har du en grei arbeidsplass er det virkelig en flott jobb, sier Birkeland.

Flere nyheter fra Rogaland