NRK Meny
Normal

Mange spenstige forslag, men ingen på fredssenteret tippet riktig prisvinner

Leder for Senter for fredsstudier ved UiT mener vinneren er et eksempel på hvordan man gjennom dialog kan få til en positiv, kreativ og konstruktiv løsning.

Dialogkvartetten i Tunisia

Leder for arbeidsgiverorganisasjonen Wided Bouchamaoui, fagbevegelsesleder Houcine Abbassi, menneskerettighetsorganisasjonsleder Abdessattar ben Moussa og advokatforeningsleder Mohamed Fadhel Mahmoud utgjør Den tunisiske dialogkvartetten.

Foto: FETHI BELAID / Afp

Hvert år holdes det en uformell gjettekonkurranse på fredssenteret. Da fredsprisvinneren ble kunngjort hadde alle som var til stede på senteret puttet en lapp med sitt beste tips i en hatt.

– Det kom inn mange spenstige forslag, men akkurat Den tunisiske dialogkvartetten var det ingen som tippet på, sier leder for fredsstudiene på UiT, Christine Smith-Simonsen.

leder for fredsstudiene på UiT, Christine Smith-Simonsen.

Leder for fredsstudiene på UiT, Christine Smith-Simonsen.

Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK

Nobelkomiteen kunngjorde fredsprisvinneren for 2015 fredag, og Smith-Simonsen er veldig fornøyd med komiteens valg.

Kjemper for et godt demokrati

Nobelkomiteen la vekt på kvartettens «avgjørende bidrag til byggingen av et pluralistisk demokrati i Tunisia etter revolusjonen i 2011».

Kvartetten kom i stand i 2013 da demokratiseringsprosessen stod i fare for å bryte sammen, som følge av politiske drap og sosial uro.

– Det jeg har bitt meg merke i er komiteens fokus på at Tunisia har et levende og kraftig sivilsamfunn. Organisasjonene som utgjør kvartetten har bred tillit og legitimitet i den tunisiske befolkningen. De dekker mange lag, og brede lag, og er representative for befolkningens dialog med regjeringen, sier Smith-Simonsen.

Den tunisiske dialogkvartetten består av en fagbevegelse, en arbeidsgiverorganisasjon, en menneskerettighetsorganisasjon og en nasjonal advokatforening. De får mye av æren for at freden ble bevart i Tunisia i 2013.

Smith-Simonsen mener kvartetten er et eksempel på hvordan man gjennom dialog kan få til en positiv, kreativ og konstruktiv løsning.

Jobber under vanskelige forhold

I Nobelkomiteens begrunnelse kalles årets fredspris også en hyllest til det tunisiske folk.

Smith-Simonsen mener komiteen ønsker å premiere at kvartetten får til å arbeide for tillit og legitimitet også under vanskelige forhold.

Men Tunisia er fortsatt inne i en krevende situasjon. Ifølge Smith-Simonsen sliter landet med høy arbeidsledighet blant unge, som kan føre til fremmedgjøring og radikalisering. Landet har også en utfordring med å samle de urbaniserte kyststrøkene og innlandet.

I tillegg kommer terrorangrepene som de siste årene har rammet turiststeder i Tunisia.

Håper på positiv virkning i nærområdene

Smith-Simonsen håper likevel fredsprisen for 2015 kan få positiv virkning på situasjonen i Tunisia, og i områdene rundt i Nord-Afrika og Midtøsten.

I år hadde Nobelkomiteen 273 nominerte til årets pris. Av dem er 68 organisasjoner og 205 enkeltpersoner. Enkelte fikk mer oppmerksomhet i media enn andre.

– Jeg er veldig glad for denne vinneren. Det at komiteen valgte Den tunisiske dialogkvartetten betyr ikke at de som var favorittmarkert før utdeling ville vært noe dårlig valg. Men, jeg ble positivt overrasket over at komiteen valgte noen som har fått mindre oppmerksomhet enn mange andre aktuelle kandidater, sier Smith-Simonsen.