Listhaug står på kravet om at reintallet må ned

20.000 rein i Finnmark må vekk innen april neste år. Det er et krav landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) står fast ved – også etter dagens besøk i Karasjok.

Sylvi Listhaug

Landbruksminister Sylvi Listhaug besøkte i dag Sametinget

Foto: Robin Mortensen / NRK

Created by InfoDispatcher

Video: Kai Erik Bull

Det er nesten 20.000 rein for mye i Vest-Finnmark. Mens de fleste reineierne har fulgt statens krav om færre reinsdyr har enkelte reinbeitedistrikter fått et altfor høyt reintall. I disse distriktene må nå alle slakte ned like mye, også reineierne som har holdt seg til sitt lovlige reintall. Selv om det oppleves blodig urettferdig, rikker landbruksministeren seg ikke.

– En tredjedel har ikke gjort det de skal

– To tredjedeler av reindrifta har gjort en god jobb med å redusere reintallet, men fortsatt er det en trdjedel igjen. Og de må nå få slakta ned og få net tallet til det som er fastsatt, sier Listhaug.

Hun presiserer at det hun nå gjør bare er å følge opp Stortingets vedtak og sørge for at reintallet kommer ned på et nivå som harmonerer med beitegrunnlaget.

Og de som ikke oppfyller myndighetens krav trues nå med bøter.

Det bekymrer sametingspresitent Aili Keskitalo.

Keskitalo

Sametingspresident Aili Keskitalo

Foto: Kai Erik Bull / NRK

Store konsekvenser

– Den prosessen man nå har satt i gang får konsekvenser både for samfunnet og for menneskene. Og den siste tidens knallharde debatt om reintallet i media har vi også lagt vekt på i vårt måte med ministeren, sier hun.

Reinflokk

Fortsatt gjenstår det reduksjon i reintallet hos en tredjedel av de som driver reindrift.

Foto: Kai Erik Bull / NRK


Innen april neste år må slaktingen være unnagjort. Selv om slaktekravene står fast etter dagens møte, mener sametingspresidenten at ministeren kom henne noe i møte.

– Det skal jo og skje noe etter 1. april, og Landbruksdepartementet har varsla at de vil se på forhold i reindriftsloven som kanskje må endres, sier Keskitalo