NRK Meny
Normal

Investerer flere hundre millioner kroner på romforskning fra Nord-Troms

Det er aktuelt å opprette et stort anlegg for romforskning i Skibotndalen i Storfjord kommune. Et internasjonalt forskningsprosjekt tar sikte på å bygge to av tre større installasjoner her. Det skal investeres flere hundre millioner kroner.

EISCAT 3D Skibotndalen

EISCAT er en vitenskapelig organisasjon som driver radaranlegg på fire stasjoner: i Tromsø, Kiruna, Sodankylä, og utenfor Longyearbyen på Svalbard.

Foto: EISCAT 3D/Illustrasjon

Det er avisa Framtid i Nord som i dag omtaler prosjektet EISCAT 3D.

Storfjord kommune har avsatt området mellom E8 og Miljøstasjonen i Skibotn til anlegget som består av en hovedantenne og flere mindre antennemoduler. I alt 1,7 kvadratkilometer trenges til formålet. Dette vil berøre flere interesser.

Derfor krever Storfjord kommune ei utredning av forskningsanleggets betydning for reindrift, jordbruk, naturmangfold, kulturminner og landskap. Det skal holdes et folkemøte om prosjektet mandag klokka 18 på Nordkalottsenteret i Skibotn.

Store investeringer

Hele prosjektet EISCAT 3D skal koste 680 millioner svenske kroner. Av dette kommer 248 millioner fra Norges forskningsråd.

Infrastucture coordinator i EISCAT 3D, Arvid Ødegård forteller til Framtid i Nord at etableringen vil ha stor betydning for Skibotn og Storfjord kommune. Dette gjelder særlig i anleggsfasen, mens det bare blir et fåtall permanente, nye arbeidsplasser når anlegget er i drift.

– Universitetet i Tromsø, UNINETT og Bredbåndsfylket i Troms er involvert i prosjektet i forbindelse med fiberutbygging, og dette er en del av prosjektet som også vil komme lokalbefolkninga til gode, sier Ødegård.

Planområde EISCAT

Her er planområdet til prosjektet EISCAT 3D i Skibotndalen.

Foto: Storfjord kommune

Skibotn i fokus

Det nye forskningsanlegget innebærer også et internasjonalt forskningsmiljø som kommer til å bruke feltstasjonen som allerede er i Skibotn.

– Det blir et enormt stort fokus på Skibotn, sier Ødegård til Framtid i Nord.

Anleggsarbeidet skal etter planen starte til sommeren, mens ordinær drift er ventet å komme i gang ved årsskiftet 2019/2020. Ordfører i Storfjord, Knut Jentoft er svært glad for prosjektet og for at internasjonal forskning på nordlys satser så stort på Skibotn.