IMDI: – Alle kommuner må ta imot enslige mindreårige flyktninger

– Det viktigste er positiv innstilling, sier Troms-kommune som gjør seg klar til å ta imot 46 mindreårige flyktninger.

Flyktninger i Kirkenes

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ser et økende antall mindreårige blant flyktningene som kommer til Norge.

Foto: Tarjei Abelsen/NRK

I strømmen av flyktninger som kommer til Norge er det ifølge IMDI stadig flere barn under 15 år.

– Mens det tidligere var mellom 10–12 prosent av de mindreårige som var under 15 år, er det nå over 40 prosent, sier regiondirektør Dulo Dizdarevic til NRK.

IMDI vet at mange av de mindreårige flyktningene kommer til å få oppholdstillatelse i Norge. Bosettingsbehovet vil da øke.

– 2500 vil trenge bosetting i Nord-Norge neste år. Det er tredobbelt så mange som man så for seg ved inngangen til 2015, sier Dizdarevic.

663 av de 2500 vil trenge bosetting i Troms. Mindreårige flyktninger har store behov for omsorg også etter bosetting, noe som krever mye av mottaksapparatet.

– Økonomisk utfordring

– De fleste kommuner i Troms bosetter voksne, og noen få bosetter mindreårige, sier Dizdarevic.

Ibestad kommune i Sør-Troms er blant de få som har sagt ja. Fra november skal 46 mindreårige flyktninger bo i et asylmottak i kommunen.

– Det gir muligheter, men også utfordringer. Den største utfordringen er økonomi. Vi tror ikke vi får dekket kostnadene med dette mottaket, sier ordfører Dag Sigurd Brustind.

– Som om Tromsø fikk 5000 flyktninger

Den lille kommunen har i dag rundt 1400 innbyggere. Fra før er 20 mindreårige flyktninger bosatt. I tillegg har Ibestad sagt ja til ta imot 40 syriske flyktninger.

– Til sammen med vedtak fra kommunen selv og staten skal vi ta imot over 100 flyktninger. Sammenligner man med Tromsø måtte Tromsø ha tatt imot 5000 flyktninger for å nå det samme antallet flyktninger per innbygger.

– Dette er en stor sak for lille Ibestad, sier ordføreren.

29. oktober blir det informasjonsmøte om etableringen av det nye asylmottaket. Ordføreren har et råd til andre kommuner som vurderer å bosette mindreårige flyktninger.

– Det viktigste er positiv innstilling, og at man informerer innbyggerne godt.

– Flyktninger er flyktninger

I Integrerings- og mangfoldsdirektoratet håper Dulo Dizdarevic at flere kommuner vil gjøre som Ibestad.

– Vi opplever velvilje i kommunene, og ber dem nå om å ikke sette begrensninger for hvem de vil bosette. Flyktninger er flyktninger, og alle skal bosettes uansett opprinnelsesland og nasjonalitet. Vi vil også be kommunene bosette mindreårige, sier regiondirektøren.

Hva er den største utfordringa?

– Det er utfordrende å skaffe bosettingsplasser, men integrering er en enda større utfordring. Alle skal ha norskopplæring, delta i introprogram og være en del av samfunnet. Det setter kommunene og lokalsamfunnet på prøve, og vil kreve at alle som kan bidrar litt for at dette skal fungere.