Helseministeren om ambulanseflyene: – Situasjonen er fortsatt alvorlig

– Det er en alvorlig situasjon, og krevende for de som jobber i helsetjenesten, sa helseminister Bent Høie (H) under mandagens møte med aktørene i luftambulansesaken på Universitetssykehuset i Tromsø (UNN).

Bent Høie besøker UNN

Bent Høie under mandagens møte på UNN. Foto: Lisa Rypeng

Foto: Lisa Rypeng

– Situasjonen er alvorlig fordi den ikke er avklart ennå. Når forhandlingene er avsluttet vil man ha en mer avklart situasjon, utdyper Høie til NRK.

Anbudsvinner Babcock skal på nytt skal forhandle med Norsk Flygerforbund om en avtale om overføring av dagens piloter. Neste år overtar selskapet driften av ambulanseflyene i Norge. 80 prosent av pilotene som i dag flyr for dagens aktør, Lufttransport, skal etter planen arbeide for dem. Babcock stiller med egne fly.

I forkant av forhandlingene møtte Høie mandag Helse Nord RHF, Luftambulansetjenesten HF, det akuttmedisinske miljøet ved UNN, samt representanter for Babcock.

- Slitne

Helseministeren har fått klar beskjed fra Stortinget om å finne en løsning på krisen og sikre at kompetansen og erfaringen i dagens flyambulansetjeneste blir med over til ny operatør.

En løsning på krisen kan blant annet skje gjennom forhandlinger med operatør eller gjennom ny anbudsrunde med krav om virksomhetsoverdragelse.

Under mandagens møte beskrev UNNs klinikkoverlege Mads Gilbert situasjonen som usikker og uforutsigbar.

– Det er en merkbar slitasje. Vi er slitne, vi går på glass, uttalte Gilbert.

Dette er blant tiltakene Gilbert mener Høie bør innføre:

  • Fokus på permanente løsninger og fremdrift som sikrer forutsigbarhet i perioden som kommer.
  • Det er kritisk viktig å sikre overgangen av majoriteten av dagens piloter og teknikere til ny operatør. Dersom ny operatør – Babcock – får "kalde føtter" bør de tilbys å løses fra kontrakt.
  • Etablering av flylege ved Finnmarkssykehuset Kirkenes.
  • Beredskap og tilgjengelighet på Kirkenes-flyet gis høyeste prioritet.
  • Det må gjøres en stor innsats for å etablere tillit til ny operatør blant fagpersonellet.

La press på selskapet

Etter møtet med aktørene i luftambulansesaken ved UNN, gikk Høie i møte med Babcock i Tromsø. Der la han press på selskapet for at de skal komme til enighet med Norsk Flygerforbund.

Han legger ikke skjul på at et eventuelt brudd i forhandlingene vil kreve ekstratiltak og stor innsats fra helsetjenesten.

– Hvis det ikke lykkes med forhandlingene så er vi i en situasjon der vi og må se på hvilke tiltak vi skal sette i gang. Hvis det betyr at flere piloter slutter i Lufttransport AS og ikke søker seg over til Babcock, så har vi planer for å håndtere en slik situasjon. Men det er ikke en situasjon vi ønsker å komme i, sier helseministeren til NRK.

Administrerende direktør i Babcock, Marius Hansen, sier de vil gjøre det de kan for å komme til enighet med Flygerforbundet.

– Vi skal være klar 1. juli neste år, forsikrer han.

Flere tiltak

Helseministeren opplyser i en pressemelding at Luftambulansetjenesten HF har bekreftet igjen at de er klar til å sette i verk flere konkrete tiltak dersom det på nytt oppstår svikt i beredskapen for ambulanseflyene, eller situasjonen endrer seg på annen måte.

En rekke tiltak er allerede iverksatt: To helikoptre fra Forsvaret er sendt til Finnmark på døgnberedskap, og det er leid inn et ekstra ambulansefly.

Høie opplyser at det også er mulig å utnytte kapasitet i den nye helikopterkontrakten Luftambulansetjenesten HF har inngått med Norsk Luftambulanse AS.

- I tillegg har den nye ambulanseflyoperatøren Babcock på nytt bekreftet overfor meg at de har mulighet til å gradvis ta over noen av flyambulansebasene dersom situasjonen krever det, sier Høie.