NRK Meny
Normal

Har konkludert om rettighetene til Sørøya

I dag kom Finnmarkskommisjonens konklusjoner om Sørøya.

Finnmarkskommisjonens leder Jon Gauslaa (stående) la fra rapporten om rettighetene

Finnmarkskommisjonens leder Jon Gauslaa (stående) la fra rapporten om rettighetene til Sørøya.

Foto: Allan Klo

Finnmarkskommisjonens konklusjoner om rettighetsforholdene i felt 3 Sørøya er nå kunngjort.

Kommisjonen konkluderer med at det foreligger en alminnelig kollektiv bruksrett til reindrift på den delen av grunnen på Sørøya som er reinbeiteområde etter reindriftsloven.

Kommisjonen mener siidaandelshaverne i reinbeitedistrikt 19 har andel i bruksretten innenfor distriktsgrensen, men uten at retten ligger eksklusivt til disse.

Les hele rapporten her!

Bruksrettigheter

Sørøya, Finnmark.

Kommisjonens konklusjoner kan bringes inn for Utmarksdomstolen for Finnmark innen 16. april 2015.

Foto: Leif Hatland / NRK

Finnmarkskommisjonen ble oppnevnt av Kongen i statsråd 14. mars 2008. Kommisjonen har som oppgave å kartlegge eksisterende bruks- og eierrettigheter som folk i Finnmark har ervervet på grunnlag av langvarig bruk.

Kommisjonen legger til grunn at lokalbefolkningen på Sørøya har opparbeidet kollektive bruksrettigheter til bufebeite i utmark, torvstikking, jakt på og fangst av småvilt, fiske i ferskvann, sanking av egg og dun og multeplukking.

Lokalbefolkningen har også opparbeidet rettigheter til andre bruksmåter, blant annet sanking av rekved. Rettighetene er i dag i hovedsak regulert i finnmarksloven, men er ikke stiftet av denne.

Kommisjonen har også vurdert innmeldt krav fra Akkarfjord bygdelag om erverv av en kollektiv eiendomsrett eller eksklusiv bruksrett til FeFo-grunnen nordøst på Sørøya.

Kommisjonen mener befolkningen har ervervet fortrinnsrett til utmarksreuursene her, men ingen ekslusive bruksrettigheter eller en kollektiv eiendomsrett.

Skal tas inn for Utmarksdomstolen

Konklusjonene er enstemmige med unntak av at Kjell Næss har et annet syn enn flertallet når det gjelder laksefiske i sjø.

En samlet kommisjon mener det ikke er ervervet særlige rettigheter til sjølaksefiske i feltet ut over det som følger av finnmarksloven.

Kommisjonens konklusjoner kan bringes inn for Utmarksdomstolen for Finnmark innen 16. april 2015.