Stor mangel på spesialister til eldre i Helse Nord

Syke eldre i Nord-Norge risikerer å ikke få den samme spesialiserte behandlingen som andre. Rekrutteringen av geriatere, leger som er spesialister på nettopp deres sykdommer, går trådt.

Sigurd Sparr

– Jeg beklager sterkt at vi har mistet funksjoner i geriatrien, sier Sigurd Sparr.

Foto: Ken Are Bongo / NRK

– Det er helt avgjørende for den enkelte pasient hvis de skal leve og ha gode liv å få behandling av spesialister, og det synes jeg de eldre fortjener, sier Sigurd Sparr.

I en alder av snart 75 år er han ansatt for å rekruttere unge leger inn i geriatrien. Selv har han en fartstid på 50 år som lege, 30 av dem som geriater.

– Dårligerere kår for geriatrien

For ifølge Helse Nord mangler vi geriatere, og vil mangle flere i framtida. I en rapport fra Universitetssykehuset Nord-Norge står det:

«UNN har rekrutteringsutfordringer på flere virksomhetsområder, ...(red.anm.)...I tillegg mangler UNN spesialister for enkelte fagområder til lokalsykehusene, samt geriatere til hele helseforetaket.»

– Jeg tror dette har sammenheng med to ting. Det ene er at faget oppfattes av mange å være komplisert og veldig krevende. Det andre er at rammebetingelser ikke er på plass, sier Sparr.

– Hva mener du med det?

– Her i Nord-Norge mangler vi en vedtatt handlingsplan for faget. Og at det har skjedd en utvikling, som sikkert har mange årsaker, hvor geriatrien har fått dårligere kår. Den har i Tromsø blitt redusert når det gjelder antall sengeplasser og ulike funksjoner som rehabilitering tatt vekk, sier Sparr.

– Vil mangle andre fagfolk også

Helse Nord er ikke alene om å mangle geriatere. I 2009 fikk de regionale helseforetakene i oppdrag å sikre at det utdannes minst ti geriatere årlig. Det gikk fram i en stortingsproposisjon. Mer enn ti nye utdanningsstillinger innen geriatri ble fordelt på helseforetakene.

Klinikksjef Geir Tollåli

– Vi mangler også andre fagfolk innenfor geriatrien, sier Geir Tollåli.

Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

– Vi har i mange år hatt et utdanningsprogram for spesialister, også innenfor geriatri. Nå har det ikke vært veldig mange som har vært interessert i å utdanne seg til geriatere, og derfor har vi ikke klart å fylle det behovet vi har for fagfolk, sier fagdirektør i Helse Nord, Geir Tollåli.

Men han mener det i framtida blir viktig å rekruttere også flere fysioterapeuter, ergoterapeuter, og spesialiserte sykepleiere.

– Urettferdig overfor de eldre

I 2008 sa forsker Torgeir Wyller dette:

– Norge har stor mangel på leger som er spesialister på eldres sykdommer, og det kan bli krise når eldrebølgen kommer.

Selv om Sigurd Sparr ser noen lyspunkter også for denne landsdelen undrer han seg over hvorfor det ikke er en selvfølge at eldre skal behandles av spesialister.

– Det er en alminnelig forståelse for at alvorlig syke barn skal behandles i et tilrettelagt miljø, på barnas premisser og av en spesialist, en pediater. Det er på en måte det samme synes jeg når det gjelder de gamle. De er preget av en aldringsprosess, har kompliserte sammensatte problemstillinger når de blir akutt syke. De bør da blir undersøkt og behandlet i et egnet miljø av en geriater, sier geriateren.