NRK Meny
Normal

Olje- og energiministeren hyller Finnmark

Olje- og energiministeren hyller Hammerfest og Vest-Finnmark for måten de har tatt imot oljeindustrien. – Resten av landet burde bli oppmerksom på hvor positive folk er, sier han. Natur og Ungdom parerer med å si at det jubles altfor mye.

Oljeoptimisme

Olje- og energiminister Tord Lien under Barentshavkonferansen.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Resten av landet har mye å lære av hvor positiv Hammerfest er til oljeindustrien, mener olje- og energiminister Tord Lien.

– Jeg oppfatter at det er veldig mye problematisering av hvor vondt og vanskelig petroleumsaktivitet i nord er. Her i Hammerfest ser vi for en optimisme og entusiasme det er rundt denne næringen, og jeg skulle ønske at det var gjenspeilet i større grad i sør, forteller Lien.

Han er full av lovord for hvordan finnmarkingene har tatt imot oljeindustrien.

Da han tirsdag holdt sitt foredrag på Barentshavkonferansen understreket han at både innbyggere og næringsliv i Hammerfest spesielt, og Finnmark generelt har bidratt til at myndighetenes ønske om større olje- og gassproduksjon kan nås.

– Nå er min jobb å legge til rette for å utvinne og skape verdier av ressursene. Det er også en viktig del av min jobb å sørge for at dette skaper ringvirkninger på land. Men hovedansvaret for det ligger hos nordlendingene, som jeg opplever har tatt utfordringen og er klar til å hjelpe myndighetene, sier Lien.

– Vi må være mer kritisk

Denne hyllesten til befolkninga lengst nord faller ikke i god jord hos Natur og Ungdom.

– Min opplevelse er at det i dag jubles altfor mye over nye oljefunn og at oljeindustrien får for mye positiv oppmerksomhet. Vi må ha en mer kritisk holdning til industrien, og da særlig knyttet til områdene i nord. Jeg tror at vi veldig raskt ser oss blind på de arbeidsplasser vi kan få fra oljeindustrien, som ikke er arbeidsplasser som vil vare evig. Oljen tar slutt på et eller annet tidspunkt, sier leder i Natur og Ungdom Arnstein Vestre.

Arnstein Vestre

Leder i Natur og Ungdom, Arnstein Vestre.

Foto: Vilde Blix Huseby

Vestre trekker fram motstanden mot oljeaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja som et godt eksempel.

– Der hadde man stor folkelig motstand fordi man så de konsekvensene oljeboring i området ville ha for naturen og for de fornybare næringene, som oljeindustrien er i konflikt med. Og fordi man ser den negative klimapåvirkningen som mer olje og gass vil ha, sier Vestre.

Men på spørsmål om nordlendingen skal ta imot oljeindustrien ukritisk, så svarer en utbyggingsivrig minister slik:

– Jeg oppfatter at man ikke bare står og tar imot, men at man omfavner den muligheten olje- og gassaktivitet er. Det er nødvendig for å sørge for at man får gode sterke ringvirkninger i regionen og landsdelen, sier Tord Lien til NRK.

Positiv ordfører

Ordføreren i Hammerfest, Alf E. Jakobsen, har i mange år vært en forkjemper for olje- og gassvirksomhet. Han mener de har vært kritisk der det har vært behov for å være det.

– Jeg vil påstå at det som har skjedd her har vært med på å styrke beredskapen totalt sett, også for skipsfarten, sier Jakobsen.

Til kritikken fra Natur og Ungdom, som mener at oljeindustrien skaper midlertidige arbeidsplasser, svarer ordføreren at han tror oljeeventyret vil vare lenge.

– Fisken er redusert, teknologien har gjort det og leveringsforpliktelser som ikke blir etterhold har gjort det. Hadde ikke vi fått petroleumsaktivitet hadde dette vært veldig negativt for Nord-Norge, forteller Jakobsen.

Alf E. Jakobsen

Ordfører i Hammerfest, Alf E. Jakobsen.

Foto: Jon Are Nilsen