Frykter lagring av atomavfall på Novaja Zemlja

Russlands planer om lagring av atomavfall på Novaja Zemlja bekymrer miljøstiftelsen Bellona. Den bekymringen møter forståelse hos Statens Strålevern.

atomavfall

Russerne utreder ti ulike steder for permanent lagring av atomavfall. Åtte av disse ligger i nordvest.

Foto: Morten Ruud / NRK

Beklager, vi kunne ikke vise innholdet.
Se «Deponi for radioaktivt avfall i NV Russland» i nytt vindu

Totalt ti ulike lokaliteter for lagring av ulike typer atomavfall skal nå vurderes. Blant annet er permafrosten på Novaja Zemlja blant de aktuelle lagringsplassene.

Det er i følge nettstedet Barents Observer det russiske selskapet Rosatom som utarbeder planene for denne lagringen.

Planene ble nylig presentert på en konferanse i Moskva.

– Dette er bekymringsfullt. Disse lagrene på Novaja Zemlja vil bety at avfallet må fraktes på skip. Det øker faren for uhell, forklarer daglig leder Nils Bøhmner i miljøstiftelsen Bellona.

Han mener dessuten at størrelsen på lagrene som planlegges tilsier at Russland ser for seg import av radioaktivt avfall fra andre steder.

– Og den importen vil naturligvis måtte foregå på skip utafor norskekysten, sier Bøhmer.

Åtte i nord

Totalt utredes ti ulike steder for lagring av atomavfall. Åtte av disse er i Barents-regionen. Når lagringssted er valg er planen å flytte det avfallet som i dag ligger i Andrejeva-bukta og Saida-bukta på Kola-halvøya. Her ligger atomavfallet i dødelige mengder lagret i kontainere utendørs.

Fram mot 2025 er det anslått et permanent lagringsbehov på 300.000 kubikkmeter.

Andrejev-bukta

I Andrejeva-bukta ligger atomavfall lagret i kontainere utendørs.

Foto: Morten Ruud / NRK

Vanskelig innsyn

Nils Bøhmer mener dessuten lagring på tidligere militære områder - som det kan bli snakk om - også vil bety problemer med innsyn og kontroll.

– Både sivile russiske myndigheter og norsk emyndigheter vil kunne få vanskeligheter med å ha oppsyn med en slik lagring, mener Bøhmer.

Skjønner bekymringen

Ingar Amundsen, som er seksjonssjef for internasjonal atomsikkerhet i Statens Strålevern sier han skjønner bekymringen disse lagrene kan framkalle.

– Nå er jo dette gamle planer som man børster støv av igjen, og vi har i utgangspunktet tillit til at det gjøres gode vurderinger, sier Amundsen.

Han forklarer at norske myndigheter foreløpig ikke er orientert om disse lagringsplanene.

– Men vi er selvfølgelig interessert i å få vite mer, sier han og forklarer at de er jevnlig i dialog med russiske myndigheter om avfallsproblematikken i nordvest-Russland.

– Og vi vil ta dette opp ved neste korsvei, legger han til.

Amundsen sier det er prisverdig at man trekker fram planer for hvordan man skal sørge for en permanent lagring av atomavfall.

- Avfallshåndteringen var ikke særlig god for noen år siden, men siden det har det skjedd mye. Blant annet et regionalt senter for midlertidig lagring ikke langt fra Murmansk.

Det er i hovedsak avfall fra kjernekraftverk som skaper behov for sikker lagring. Noen av avfallstoffene forblir radioaktive i flere tusen år, og krever sikker lagring i svært lang tid.

- Ved lagring i permafrost må vi stille spørsmål hve hva som skjer dersom permafrosten smelter, mener Nils Bøhmer.