Mulig drap i Harstad
Foto: Nils Mehren / NRK

Drapet i Harstad

Oppsummert

23. februar 2017 fikk politiet melding om et drap i Harstad. 30. januar startet rettssaken. Aktor ber ikke om tvungent psykisk helsevern, og ønsker at tiltalte blir satt fri.

 • Anker neppe saken

  Det er nå opp til Riksadvokaten å anke saken, men aktor Torstein Henvskjel tror ikke det blir å skje.

  – Vi har belyst saken grundig og godt i retten. Når de sakkyndige i saken er såpass tydelige på at det er en liten gjentakelsesfaren her, er det nok ikke grunnlag for en anke, sier Hevnskjel.

 • Trakk påstand om psykisk helsevern

  En mann som drepte moren sin i Harstad 23. februar i fjor er nå ansett for å være frisk. De rettspsykiatriske sakkyndige uttalte seg i saken i går, og anser at det er liten fare for at mannen vil bli voldelig eller psykotisk igjen.

 • Lettet 39-åring

  Den tiltalte uttrykte lettelse over at rettsaken var over, og ikke minst over at aktor hadde snudd i sin påstand om tvungent psykisk helsevern. Nå er det opp til retten å fatte en beslutning i saken.

 • – Bør frifinnes

  Ikke overraskende legger forsvarer ned påstand om at den tiltalte 39-åringen frifinnes, i og med at kravene for tvungent psykisk helsevern ikke foreligger.