Hopp til innhold

39-åringen erkjenner å ha drept sin mor – frikjent av retten

Den 39 år gamle mannen erkjente at han banket mora si til hun døde. Men retten stoler på at han utførte volden i psykose, og at det ikke foreligger en fare for gjentakelse.

Mulig drap i Harstad

PSYKOTISK: Mannen var psykotisk da han drepte sin egen mor i februar i fjor.

Foto: Nils Mehren / NRK

– Samlet sett finner retten at det ikke foreligger en nærliggende gjentakelsesfare, og at tiltalte må bli å frifinne for krav om overføring til tvungent psykisk helsevern, skriver en enstemmig Nord-Troms tingrett.

Hendelsen fant sted 23. februar i fjor, i huset der mannen bodde sammen med sin egen mor og mannens to sønner.

Både i avhør, og i retten erkjente mannen at det var han som hadde utført volden som førte til at mora døde. Men i og med at drapet ble utført i psykose, vurderte både aktoratet og mannen selv at han var strafferettslig utilregnelig, og kunne derfor ikke dømmes.

Det store spørsmålet i rettssaken ble da om mannen skulle dømmes til tvungent psykisk helsevern, eller frifinnes.

Aktor Torstein Hevnskjel mente at 39-åringen burde dømmes til tvungent psykisk helsevern da rettssaken startet. Men i sin sluttprosedyre mente han at det ikke var grunnlag for en slik dom likevel.

Dommer

FRIFUNNET: Nord-Troms tingrett, her med dommer Harald Tore Roaldsen, og meddommere Wendy Fredericus Josephina De Vries og Svein Vang, var enig med aktor og forsvarer, som begge mente det ikke foreligger en fare for at 39-åringen fra Harstad vil gjøre lignende handlinger igjen.

Foto: Petter Strøm / NRK

Usikkerhet blant ekspertene

For å dømmes til tvungent psykisk helsevern, må det foreligge en fare for gjentakelse. 39-åringens behandlende lege, Per Rørvik, mente at 39-åringen fremstår som frisk i dag, og at faren for gjentakelse er liten. Men den er likevel til stede. Det samme mente de to sakkyndige psykiaterne i retten, professor ved UiT–Norges arktiske universitet, Knut Waterloo, og overlege ved psykiatrisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Erlend Bugge.

– Basert på at de sakkyndige vurderer risikofaren for å være usikker, så ser ikke jeg at vilkårene er til stede for å gi han en dom på tvungent psykisk helsevern, sa Hevnskjel i sin slutt prosedyre.

Fortsatt en viss risiko

Tirsdag kom dommen, som frikjenner den 39 år gamle mannen.

– På bakgrunn av bevisførselen legger retten til grunn at det ut fra en helhetsvurdering av tidligere voldshistorikk, eller mangel på sådan, og sykdomsprognose, ikke foreligger en nærliggende og reell fare for gjentakelse av alvorlige voldshandlinger, skriver retten i sin avgjørelse.

Retten skriver videre at de ikke kan være helt sikre på at mannen ikke vil begå nye voldelige handlinger igjen.

– Men det er imidlertid ikke stor sjanse for nye psykotiske utbrudd, skriver de.

I rettssaken ytret 39-åringen en skepsis til bruk av medisin. Han ønsker imidlertid å fortsatt være under frivillig behandling ved Universitetssykehuset Nord-Norge, selv etter frikjennelsen.

Det er nå opp til Riksadvokaten å anke saken, men aktor Torstein Henvskjel tror ikke det blir å skje.

– Vi har belyst saken grundig og godt i retten. Når de sakkyndige i saken er såpass tydelige på at det er en liten gjentakelsesfaren her, er det nok ikke grunnlag for en anke, sier Hevnskjel.