Beredskapsplan vil kreve store ressurser av kommunen

Et ras fra fjellet Gamanjunni i Kåfjord vil kunne skape en storflom. Nå skal kommunen i gang med analyser før de lager beredskapsplan.

leder for drift og utvikling i Kåfjord kommune, Gunn Andersen

Leder for drift og utvikling i Kåfjord kommune, Gunn Andersen.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Flere av dem som bor under fjellet Gamanjunni i Kåfjord i Troms er usikker på framtida etter at fjellmassivet nå er klassifisert som et høyrisikoobjekt.

Nå må kommunen lage en beredskapsplan for verste scenario, dersom deler av fjellmassivet raser ut, demmer opp Manndalsleva og lager storflom. Nå går kommunen i gang med å planlegge hvis det skulle hende.

– Vi må i gang med sårbarhetsanalyse og se på risiko og sannsynlighet og konsekvens for hva dette betyr for bygda, sier leder for drift og utvikling i Kåfjord kommune, Gunn Andersen.

Henter erfaring fra Nordnesfjellet

Hun sier de først må sikre liv og helse, jobbe med varslingsplan, kommunikasjon, og mer. Alle disse tingene må vurderes før de går videre for å lage en beredskapsplan.

Flere bygninger står i fare dersom et skred fører til at vannet stiger. På et folkemøte mandag kveld presenterte NVE en ny rapport som viser konsekvensene av en storflom utløst av fjellmassivet. Flere bolighus, barnehagen og Aja, senter for nordlige folk nederst i dalen er mest utsatt dersom dette skulle skje.

Andersen forteller at erfaringene fra Nordnesfjellet gir dem litt drahjelp inn mot det omfattende arbeidet med å lage en beredskapsplan.

– Vi spiller også på lag med innbyggerne som er berørt, NVE, Fylkesmannen og politiet. Vi har ressurser med oss inn i dette viktige arbeidet.

(Artikkelen fortsetter under)

Aja

Aja, senter for nordlige folk nederst i dalen er en av bygningene som er mest utsatt dersom et skred skulle gi flom.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Skal få 72 timers varsel

Flere innbyggere har uttrykt bekymring etter at de nye flomkonsekvensene ble presentert. Andersen sier hun ikke er bekymret for at liv skal gå tapt, og at hun er trygg på at NVE gjør en grundig jobb med å overvåke fjellmassivet.

Overvåkningen skal gi innbyggerne et varsel 72 timer før et skred skulle gå.

– Slik skal vi være sikker på at alt og alle er flyttet ut. Liv og helse kommer først, og det skal vi greie å sikre.