Hopp til innhold

De store planene trues av fare for ras og flodbølger

I Lyngen kommune vil de så gjerne skape nytt liv med restauranter, hoteller og flere boliger. Men det er vanskelig når områdene de ønsker å bruke trues av flodbølger.

Nordnesfjellet

Nordnesfjellet overvåkes kontinuerlig, på grunn av fare for ras. Også nabofjellet Revdalsfjellet utgjør en fare for Lyngseidet.

Foto: Ørjan Bertelsen / Nordnorsk fjellovervåking

Som mange andre kommuner i Distrikts-Norge sliter Lyngen kommune med negativ befolkningsutvikling. De siste årene har utviklingen for både folketallet, fødselsoverskuddet og netto innflyttingen vært negativ i kommunen.

Men de vil så gjerne gjøre noe med det. Lyngenløftet heter prosjektet de har satt i gang for å gjøre Lyngseidet og Lyngen attraktiv. De vil utnytte de enorme turistmulighetene i området, bygge boliger, og gi næringsdrivende muligheten til å starte opp i Nord-Troms, og jobber nå for å få på plass en reguleringsplan for Lyngseidet.

Men de ha et problem. Eller to problemer, rettere sagt: Nordnesfjellet og Revdalsfjellet.

Befolknigsutviklingen i Lyngen

Folketallet i Lyngen kommune er på stadig nedtur, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Foto: Statistisk sentralbyrå

Trues av flodbølge fra to fjell

Fjellmassene i disse fjellene er såpass ustabile at deler av dem kan rase ut i Lyngenfjorden. Da kan Lyngseidet bli rammet av en flodbølge. Nordnesfjellet er allerede under kontinuerlig overvåkning.

– Vi ble opplyst om at Revdalsfjellet også utgjør en trussel i fjor. Dersom vi skal etablere bygg som huser mer enn 25 personer, som restauranter og rekkehus, i strandsonen, må vi ha kontinuerlig overvåkning av Revdalsfjellet også, sier kommuneplanlegger Bjørn Eikeland.

– Hvilken fare utgjør et eventuelt ras fra Revdalsfjellet?

– Vi har ennå ikke fått utarbeidet en såkalt estimert oppskyllingshøyde for en eventuell flodbølge, men den håper vi på å få på plass innen påske.

Rasfare i Lyngen

NVE vil endre på reglene

Per nå er det periodisk overvåkning på Revdalsfjellet. Lyngen kommune har derfor sendt en søknad om enten å få innvilget dispensasjon fra kravet om kontinuerlig overvåkning, eller få på plass overvåkning av fjellet døgnet rundt, til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– Vi ønsker ikke å hausse opp faren for skred fra Nordnesfjellet og Revdalsfjellet, men vi er nødt til å få ordnet opp i denne floka for å kunne jobbe videre med reguleringsplanen. Vi håper å være ferdig med reguleringsplanen for området i løpet av året, så vi trenger et svar fra NVE så fort som mulig, sier Bjørn Eikeland.

– Det er riktig at forskriftene krever kontinuerlig overvåkning for at kommunen skal få utnytte området slik de ønsker. Samtidig mener vi at det er så små bevegelser i fjellet at en periodisk overvåkning er tilstrekkelig, sier seksjonssjef for fjellskredovervåkning i NVE, Lars Harald Blikra, som foreløpig ikke kan si noe om når de har en avgjørelse klar i saken.

De jobber nå blant annet med å få endret forskriftene for bygging i slike utsatte områder, blant annet fordi de har fått ny teknologi for overvåkningen etter at forskriftene ble laget. Blant annet kan de bruke satellitter for å overvåke fjellparti med små bevegelser, som Revdalsfjellet, som vil gi en god oversikt, selv om fjellene ikke overvåkes kontinuerlig.