Hopp til innhold

Fjell i Kåfjord i bevegelse: – Viktig for sikkerheten at vi følger med

NVE har funnet ut at fjellpartiet Gamanjunni 3 i Kåfjord er så ustabilt at det er satt opp kontinuerlig radarovervåking.

Overvåking av Gamanjunni 3 i Kåfjord

Fjellpartiet ligger i en vestvendt skråning i Manndalen i Kåfjord kommune. Volumet er estimert til 26 millioner kubikkmeter.

Foto: NVE

– Det er nødvendig at vi følger med på bevegelsene i fjellpartiet for å øke sikkerheten for innbyggerne, sier avdelingsdirektør i NVE, Anne Britt Leifseth til NRK.

Gjennom en kontinuerlig kartlegging i regi av Norges geologiske undersøkelse (NGU), som gjøres for å finne ut om det er ustabile fjellpartier som er nødvendig å følge med, er det vurdert at Gamanjunni i Kåfjord er et høyrisikoobjekt.

– Det er fordi det er sprekkdannelser og bevegelser i dette som er av en slik størrelsesorden som gjør at vi synes det er viktig og riktig å følge nærmere med, forteller Leifseth.

Gamanjunni 3 klassifiseres i fareklassen svært høy i NGU sin risikomatrise. Det er fem andre slike fjellpartier i Norge, blant andre Mannen i Møre og Romsdal og Nordnesfjellet i Troms.

Radarovervåking av fjellpartiet Gamanjunni 3

Bevegelsene i fjellpartiet blir nå målt med radar.

Foto: NVE

– Ikke noe som vil skje over natta

Et fjellskred fra Gamanjunni 3 kan krysse Manndalselva og nå bebyggelse. Basert på antall personer i fareområdet gir dette en middels konsekvensklasse, ifølge NVE.

– Det er mange ubesvarte spørsmål her. Dette er ikke noe som vil skje over natta og vi har god kontroll på området. Men vi har oppdaget en såpass stor bevegelse at vi vil ha en kontinuerlig overvåking.

Ordfører i Kåfjord, Svein Oddvar Leiros, sier at kommunen snarest vil utarbeide en plan på hvordan de skal ivareta sikkerheten til de som er berørt.

– Jeg er veldig glad for at NVE er på plass og at de har en overvåking som gir en trygghet til befolkningen i Kåfjord. Jeg er utrolig glad for at de nå også passer på Gamanjunni.

Laster Twitter-innhold

– Vant til å leve med fjellskredutfordringer

Ordføreren forteller at det nå er grønt farenivå og at det ikke er snakk om å være i nærheten av behov for evakuering foreløpig.

Svein Leiros

Kåfjord-ordfører Svein Oddvar Leiros.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sápmi

– Vi er vant til å leve med fjellskredutfordringer. Dette blir et av flere prosjekter vi har. Når det gjelder Gamanjunni er vi nødt til å sette oss ned med NVE for å starte samtaler om veien videre, sier Leiros til NRK.

For å følge med fjellbevegelsene har NVE startet med radarovervåking.

– Dette har vi nylig offentliggjort og vi har nøye kontakt med kommune og fylkesmann. Vi skal starte en diskusjon om videre oppfølging og sikre at området blir godt nok overvåket, sier avdelingsdirektør i NVE, Anne Britt Leifseth.

Den årlige sannsynligheten for et stort fjellskred fra Gamanjunni 3 er vurdert til å være større enn 1/100 pr. år.