Normal

Beboere bekymret: Enorme steinmasser kan føre til flom i bygda

En ny rapport viser at en flom vil få store konsekvenser dersom fjellmassene løsner fra fjellet Gámanjunni i Kåfjord.

Ras Kåfjord

Et ras fra fjellet Gámanjunni i Kåfjord kan bli omfattende.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Gudrun Dreiås

Geolog Gudrun Dreiås Majala i NVE.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

En ny rapport fra NVE viser at et ras fra fjellet Gámanjunni vil kunne demme opp store vannmasser over bebyggelsen i Kåfjord. Etter hvert vil demningen trolig briste, og enorme vannmengder kan skylle ned over dalen.

Det er kjent at 26 millioner kubikkmeter med fjellblokker vil kunne løsne fra fjellsiden og rase ut fra fjellet. Det utgjør en vekt tilsvarende 242 av verdens aller største cruiseskip. Steinmassene er tre ganger så store som kan rase ut fra fjellet Nordnes i samme kommune, og vil kunne demme opp store vannmasser.

Raset vil nemlig blokkere Manndalselva slik at det dannes en demning. Når denne brister, vil vannmassene komme ned mot bebyggelsen.

– Gámanjunni ble sluppet som et høyrisikoprosjekt høsten 2016. Siden da har vi fulgt opp med ny instrumentering, sier geolog Gudrun Dreiås Majala i NVE.

På et folkemøte i kveld legger NVE fram rapporten som skaper bekymring både hos NVE og blant innbyggerne. Steinmassene fra Gámanjunni vil kunne rase ned i dalen, i et område som i dag er bebodd. 20 boliger står i fare dersom et skred skulle gå, fem av disse vil bli rammet av selve raset.

Rapporten viser også at et skred vil skape en bølge som når fjorden etter om lag to timer.

(Artikkelen fortsetter under)

Bjørn Inge Mo

Melkebonde Bjørn Inge Mo.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Må evakuere raskt

Innbyggerne har få timer på seg til å evakuere dersom fjellmassivet begynner å sige, og innbyggerne er forberedt på rask evakuering.

Melkebonde Bjørn Inge Mo er en av innbyggerne som nå er bekymret. De siste fem årene har han investert om lag 12 millioner kroner i modernisering av gården sin. Senere ble det lagt ned byggeforbud i området.

– Jeg er oppgitt og motløs. Jeg fikk gjort en rasfareklarering før jeg bygde, og hadde ikke forventet at jeg kort tid etter skulle få beskjed om at det ikke var beboelig her og at man ikke får bygd nye bygg, sier han.

Han sier at satsingen som er gjort for å gjøre området mer attraktivt nå symbolsk nok har rast sammen.

– Du er litt urolig over situasjonen?

– Jeg er veldig urolig.

Om lag 60 personer har møtt opp på folkemøtet.

(Artikkelen fortsetter under)

Folkemøte Kåfjord

Mange har møtt opp på folkemøtet.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

På folkemøtet sa NVE at flom som følge av oppdemning av elva vil skade 10–15 hus i dalen, i tillegg til bygninger som blir knust av raset.

– Slik som de legger det fram, så er det klart at både massene og vannet kan gjøre mye skade, sier Otto Skogheim som var en av tilhørerne.

Han innrømmer å bli litt skremt av rapporten som ble lagt fram.

– Men det er ikke noe man går og tenker på hver dag.