NRK Meny
Normal

Ambulansearbeidere advarer mot svekket beredskap

Akuttberedskapen i både Alta og Hammerfest er svekket, mener ambulansearbeiderne. Steder i Øst-Finnmark kan også rammes.

Ambulanse i kommunestyret

Tillitsvalgt Tore Olsen i Delta var invitert til kommunestyret i Alta for å redegjøre for sitt syn i ambulansesaken. Her i samtale med ordfører Laila Davidsen (H).

Foto: Robin Mortensen

– Vi i Delta er klare på at dette er en svekket beredskap. Det gjelder ikke bare i Alta, men også i Hammerfest, hvor man innførte en ny ordning for en tid tilbake, sier Delta-tillitsvalgt Tore Olsen, som er hovedtillitsvalgt i prehospital klinikk i Finnmarkssykehuset.

Kommunestyret i Alta mener at ambulanseberedskapen i kommunen er blitt mye dårligere etter at den såkalte akuttbilen i Alta har begynt med vanlige transportoppdrag av pasienter til sykehuset i Hammerfest.

Administrerende direktør Torbjørn Aas i Finnmarkssykehuset på sin side har avvist akuttberedskapen er blitt dårligere som følge av endringen.

– Legger opp til dårligere beredskap

Kommunestyre i Alta

Alta Aps gruppeleder Monica Nielsen (t.h.) samlet støtte fra de andre partiene i kommunestyret for en uttalelse mot endringene i ambulanseberedskapen. Her med Trine Noodt (V).

Foto: Robin Mortensen

Tillitsvalgt Tore Olsen er ikke i tvil om hva han mener.

– På papiret kan det nok se ut som at vi får fraktet flere pasienter til og fra sykehuset, men nattetid i både Alta og Hammerfest er beredskapen svekket ved at man tar de bilene som har tilstedevakt og kjører de ut av kommunene. Dette kan også skje ved tilfeller hvor bilene må kjøre ut av kommunene ved reelle akutte hendelser, men her mener vi i Delta at man legger opp til en slik praksis. Og det vil føre med seg at det blir et dårligere tilbud, klargjør Olsen.

Delta og ambulansearbeiderne er bekymret for at akuttberedskapen også skal svekkes andre steder i Finnmark.

– Vi vet at det skal innføres noe lignende i Øst-Finnmark, men der har vi ikke oversikt hvordan det ligger an, sier Olsen.

Krever omgjøring

Gruppeleder Monica Nielsen i Alta Arbeiderparti fremmet et forslag om en kritisk uttalelse om saken i mandagens kommunestyremøte.

– Vi krever at akuttberedskapen ikke skal svekkes for innbyggerne våre, sier hun.
Nielsen har fått med seg forsikringene fra Finnmarkssykehusets direktør Torbjørn Aas om at beredskapen ikke er svekket. Dem stoler hun ikke på.

– Han er tydelig på at vi har fått en økt beredskap på dagtid, men det gjør ikke det bedre for det nattlige tilbudet som vi har behov for. Det har vært slik at det har vært en bil i Alta som skal ta akuttoppdragene, og det er en realitet at straks den bilen blir benyttet til å transportere pasienter til sykehuset, så har vi en utfordring med at responstiden blir økt, sier Nielsen.

Endringene i ambulanseberedskapen er allerede iverksatt, uten at Alta kommune fikk beskjed. Det mener Nielsen er urovekkende.

– For det er slik at ett tilfelle, én pasient eller én innbygger som får konsekvenser av dette, er én for mye, sier hun.

Liv eller død

Kritikken mot Finnmarkssykehuset har bred støtte i kommunestyret i Alta. Høyre-leder Ivar Pettersen mener responstiden kan ha økt til opp mot 10–15 minutter.

– Ofte vil det da stå om liv eller død, sier han.

Pettersen mener at ambulanseberedskapen må tilbakeføres slik den var.

– Det er viktig at vi bevarer en beredskap slik at folk kan føle seg trygge på at hvis det skjer noe akutt, så er man til stede, og at det ikke blir for lang responstid, sier han.