Hopp til innhold

Stopper grenseløs ambulanseavtale

Helsevesenet i både Russland og Norge ønsker at ambulanser skal slippe omfattende grensekontroll når de skal på oppdraget i nabolandet, men det setter russisk byråkrati en stopper for.

Grensestasjonen mellom Norge og Russland på Storskog ved Kirkenes

En gang i framtiden kan kanskje norske og russiske ambulanser passere grensestasjonen på Storskog ved Kirkenes.

Foto: Erlend Aas / SCANPIX

I dag kan denne grensekontrollen ta flere timer, noe som er svært uhensiktsmessig, både ved utrykninger og pasienttransport.

Men foreløpig stopper avtalen i det russiske byråkratiet.

– Hovedutfordringen er å få samsnakket om hva som skal være målet. Det som er lettere hos oss er at det er små og oversiktlige forhold, på russisk side er det noe mer tungvint, sier prosjektleder Arnt Uchermann i Helse Finnmark.

Lettere å passere

Ambulanse

Helsemyndighetene i Norge og Russland er enige om at det bør bli lettere for ambulanser å passere grensa.

Foto: Ole Johan Ramfjord / NRK

Helsemyndighetene i Norge og Russland er skjønt enige om at det bør bli lettere for ambulanser å passere grensa.

Hvis en stor ulykke skjer i grenseområdet vil det være hensiktsmessig at ambulanser fra begge land bidrar.

Samtidig vil det lette transporten av pasienter mellom sykehus i de to landene.

Flere timers kontroll

Men med dagens regelverk risikerer ambulansene en flere timers grensekontroll, forteller Arnt Uchermann i Helse Finnmark.

– Ambulansebilene har forskjellig utstyr. Etter reglene må russerne kartlegge produksjonsår og verdien av dette ved grensepassering. Men det er selvfølgelig helt praktisk umulig i en arbeidssituasjon, hvor man skal hente en pasient eller lignende, sier han.

– Ting tar tid

Visumfri sone

Slik er den nye visumfrie sonen mellom Norge og Russland. Nå håper helsemyndighetene på et ambulansesamarbeid i grensetraktene også.

Foto: NRK

Foreløpig venter helsevesenet på å få ulike russiske offentlige organer til å godkjenne samarbeidet.

Men Uchermann har likevel et håp om at ambulansene skal få en lettere grensepassering om ikke altfor lenge.

– Ting tar tid, men innen sommeren synes jeg vi kan flotte oss med å håpe at det har gått i orden, sier han.