NRK Meny
Normal

– Vanskelig å forstå Finnmarkskommisjonen

Konsekvensen er at kommisjonen kan gjøre beslutninger på feil grunnlag, frykter advokat.

Finnmarkskommisjonens leder Jon Gauslaa (stående) la fra rapporten om rettighetene

Finnmarkskommisjonens leder Jon Gauslaa (stående) la fra rapporten om rettighetene til Sørøya denne uken.

Foto: Allan Klo

Bygdefolk har vanskelig for å forstå hva Finnmarkskommisjonen er på jakt etter i rettighetsarbeidet og konsekvensen er at kommisjonen kan gjøre beslutninger på feil grunnlag.

Det mener Ellen Kvalsvik som har representert en gruppe av fastboende utmarksbrukere som har krevd rettigheter på Sørøya.

– Først når det ble sendt ut skjema som folk skulle fylle ut, så var det vanskelig å forstå hva de skulle svare på – fordi det var vanskelig å forstå spørsmålet, Ellen Kvalsvik.

Konkluderte om Sørøya

Sørøya, Finnmark.

Kommisjonens konklusjoner kan bringes inn for Utmarksdomstolen for Finnmark innen 16. april 2015.

Foto: Leif Hatland / NRK

I går kom Finnmarkskommisjonens konklusjoner om Sørøya.

Kommisjonen har lagt til grunn at lokalbefolkningen på Sørøya har opparbeidet kollektive bruksrettigheter til bufebeite i utmark, torvstikking, jakt på og fangst av småvilt, fiske i ferskvann, sanking av egg og dun og multeplukking.

Lokalbefolkningen har også opparbeidet rettigheter til andre bruksmåter, blant annet sanking av rekved. Rettighetene er i dag i hovedsak regulert i finnmarksloven, men er ikke stiftet av denne.

Kommisjonen har også vurdert innmeldt krav fra Akkarfjord bygdelag om erverv av en kollektiv eiendomsrett eller eksklusiv bruksrett til FeFo-grunnen nordøst på Sørøya.

Kommisjonen mener befolkningen har ervervet fortrinnsrett til utmarksressursene her, men ingen eksklusive bruksrettigheter eller en kollektiv eiendomsrett.

– Kunne brukt mer tid blant folk

Gruppen som Kvalsvik representerer krevde å få opprettholde den forvaltningstradisjonen som er nedarvet gjennom generasjoner.

Men da spørsmålene kom fra kommisjonen kom så skjønte ikke folk helt hva de skulle svare på.

– Jeg tenkte at de burde ha brukt mer tid til å snakke med folk og snakke med folk der de er, sier han.

Leder av Finnmarkskommisjonen Jon Gauslaa forstår frustrasjonen som Ellen Kvalsvik legger frem.

Men han mener det har vært uproblematisk i rettighetsarbeidet.

– Det har litt med kommunikasjonsform og juridisk begrepsbruk, som er vanskelig hvis man ikke er inne i terminologien, sier han.