– Største revolusjonen innen helsetjenesten i nord på lenge

Snart har alle sykehusene i Nord-Norge felles røntgenjournal og bildearkiv. Det vil gjøre sykehusbesøkene tryggere for pasientene, ifølge Helse Nord og helsepersonell.

Kurt Bøckman Gschib og Rune Grov Eilertsen

Kurt Bøckman Gschib og Rune Grov Eilertsen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), ser frem til å ta i bruk ny radiologiløsning. Da kan røntgenbilder tolkes av radiolog uansett hvor han befinner seg i Helse Nord.

Foto: Helse Nord IKT

– FIKS-prosjektet er den største revolusjonen innenfor helsetjenesten i nord på veldig mange år. Det kommer til å bety utrolig mye for pasientsikkerheten, sier leder for brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Cathrin Carlyle.

Cathrin Carlyle, UNN

Leder for brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Cathrin Carlyle er imponert over det nye systemet.

Foto: Frode Abrahamsen / UNN

FIKS er forkortelsen på Helse Nord-programmet «Felles innføring av kliniske systemer», som i større grad skal gjøre at helseforetaket fungerer som en enhet. Ett ledd i programmet er innføring av en ny radiologiløsning.

Carlyle er svært begeistret over den løsningen som gjør at det blir én journal i nord uansett hvor du bor.

– Tidligere ble journalen din igjen på sykehuset, mens du som pasient dro videre, eventuelt hadde du med deg bildene eller journalen din under armen. Men nå kan legen, uansett hvor han sitter i, slå opp og se på diagnostikk og resultater.

– Hurtigere gransking av bilder

Til nå har halvparten av sykehusene i Helse Nord-regionen fått på plass systemet. Helgeland var først ute i februar, Finnmark fikk det på plass i mai, mens Nordlandssykehuset og UNN får innført systemet i henholdsvis januar og oktober neste år.

Ingunn Skjervold, Helse Nord

Radiograf Ingunn Skjervold er teamleder i FIKS. Hun er trygg på at systemet er trygt, og at det ikke kan misbrukes.

Foto: Line Therese Lien

I og med at det er mangel på radiologer er håpet med felles journaler blant annet at de med kompetanse kan brukes der det trengs.

– Skulle det sitte en radiolog i Hammerfest med ledig tid og et genuint ønske om å hjelpe, så kan man dele slike arbeidslister med hverandre. Da sikrer man en hurtigere prosess på gransking av røntgenbilder, sier radiograf Ingunn Skjervold som er teamleder i FIKS.

– Pasientene vil merke forskjell

De forskjellige avdelingene i Helse Nord har tidligere hatt mulighet til å velge selv hvilke systemer de skal bruke. Det har ført til at de forskjellige sykehusene har hatt forskjellige systemer fra forskjellige leverandører.

Samtidig har det vært slik at de som har hatt det like leverandører ikke har kunnet prate med hverandre. Nå skal det være en felles leverandør for alle, slik at man da kan ta seg tilgang ved behov.

Systemet er etterlengtet blant helsepersonellet, men ifølge Carlyle vil også pasientene merke forskjell.

– Pasienter som begynner behandlingen sin på et lokalsykehus og blir flyttet inn på et spesialistsykehus (Tromsø), og deretter tilbake til lokalsykehuset i Finnmark, på Helgeland eller i Lofoten. Og da har legene på dette sykehuset med en gang tilgang på de journaldataen som er tatt opp i Tromsø.

Med et slikt stort og kompleks system, settes det store krav til sikkerheten når man skal lagre og dele sensitiv pasientinformasjon.

– Det er trygt. Til tross for at man har et felles system, så er det satt opp absolutte vanntette skott imellom foretakene, sier Skjervold.

Røntgenavdeling Tromsø

I og med at det er mangel på radiologer er håpet med felles journaler blant annet at de med kompetanse kan brukes der det trengs.

Foto: Elise Holdal / NRK