– Barn utsettes for unødvendig stråling

Samarbeidsavtale mellom sykehus i nord truer pasientsikkerheten, mener røntgenleger på Universitetssykehuset Nord-Norge. De har sendt bekymringsmeldinger til fylkeslegene.

CT-maskin

En gammel avtale om tolking av røntgenbilder bekymrer røntgenleger ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Røntgenleger frykter barn blir strålet unødvendig

Lege og tillitsvalgt, Elisabeth Olstad, mener de har en for dårlig samarbeidsordning som truer pasientenes sikkerhet.

Foto: Kristine Østvold / NRK

– Barn har blitt utsatt for uheldig og unødvendig strålebelastende undersøkelser, sier avdelingstillitsvalgt for Yngre legers forening ved UNN, Elisabeth Olstad til NRK.

For flere år siden inngikk Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) en muntlig avtale med Helgelandssykehuset HF om tolking av røntgenbilder.

Når Helgelandssykehuset, som består av tre lokalsykehus, ikke har egne leger på vakt, skal legene på UNN tolke bildene deres.

– Uheldig

I helger, og etter klokken 16 på hverdager, skal UNN tolke kompliserte bilder sendt fra sykehusene i Mo i Rana, i Mosjøen og Sandnessjøen. Denne ordningen truer pasientsikkerheten, mener legene.

Olstad forteller at det er røntgenleger som utfører ultralyd, men når røntgenlegene ikke er på jobb er det brukt CT i stedet.

– Det er spesielt uheldig for barn og gravide. Ultralyd er i mange tilfeller en bedre undersøkelsesmetode. Det er også gjort undersøkelser på Helgelandssykehuset som ikke er hensiktsmessige. Det kan føre til at de må gjentas, og vi vet at voksne har blitt utsatt for dobbel dose stråling, sier Olstad.

Ingen kommentar

Sammen med avdelingstillitsvalgt for Overlegeforeningen har Olstad sendt bekymringsmeldinger til fylkesmennene i Nordland og Troms.

Medisinsk direktør for Helgelandssykehuset, Fred Mürer, vil foreløpig ikke kommentere saken da den skal behandles av fylkeslegen i Troms tirsdag.

Avdelingsleder, Jan Norum, sier han er kjent med saken, og at de har hatt tre møter om dette allerede.

– Utfordringer

Jan Norum

– Vi har allerede diskutert saken med ledelsen ved Helgelandssykehuset HF, sier Jan Norum.

Foto: Ørjan Rodal Hansen / NRK

– Vi har utfordringer i forhold til akkurat denne samarbeidsavtalen. Jeg har blant annet bedt ledelsen ved sykehusene om å dekke opp mer av egne vakter, sier Norum.

Radiologene på UNN har også vaktansvar for sykehusene i Narvik, Harstad og Tromsø, samt pasienter fra hele landsdelen med spesielle medisinske problemer.

Universitetssykehuset har en røntgenlege på såkalt forvakt og en bakvakt på kvelden og i helgene.

Bekymret

– Det blir vanskelig å håndtere så mange oppgaver på en og samme gang på en tilfredsstillende måte for pasientene, sier tillitsvalgt Elisabeth Olstad.

– Er motivet for bekymringsmeldingene at dere har for mye å gjøre?

– Det er en av grunnene, men jeg mener oppriktig at alle pasienter har lik rett til et fullverdig røntgentilbud. Det får ikke pasienter ved Helgelandssykehusene.