– Rusmisbrukere får ikke god nok oppfølging

To av to kontrollerte kommuner i Troms bryter loven. – Dokumentasjonsplikten er blitt stor og krevende, sier kommunalsjef.

Svein Steinert

Fylkeslege Svein Steinert mener rusmisbrukere med psykisk sykdom kan få et lengre liv, hvis de følges godt nok opp av kommunehelsetjenesten.

Foto: Elise Holdal

– Det som er funnet er at kommunene i for dårlig grad følger opp pasientenes kroppslige helse- og ernæringstilstand, sier fylkeslege i Troms, Svein Steinert til NRK.

Fylkesmannen og Helsetilsynet gjennomfører i 2017 og 2018 et landsomfattende tilsyn med de kommunale helsetjenestene til personer med rusavhengighet og psykisk sykdom. Steinert sier dette er et viktig tilsyn, og viser til internasjonale studier.

– Personer som har psykiske lidelser og rusproblemer, lever i snitt 20 år kortere enn befolkningen for øvrig. De dør ikke av selvmord eller sin psykiske sykdom, men de dør av hjerte- karsykdommer og ting som det går an å forebygge.

To kommuner er så langt kontrollert i Troms. Både i Harstad og Balsfjord er det avdekket lovbrudd.

– Systemene har ikke vært gode nok

I Harstad innrømmer kommunalsjef Rita Johnsen, at de ikke har vært gode nok på å følge opp ernæringstilstanden til rusmisbrukere.

Rådmann Rita Johnsen Målselv

Kommunalsjef Rita Johnsen i Harstad lover forbedring av rutinene.

Foto: Torill Ustad Stav / nrk

– I tilsynet er det avdekket lovbrudd på ett punkt, og det er måten vi følger opp ernæringssituasjonen til disse innbyggerne. Vi opplever at vi har systemer, men disse systemene er ikke gode nok. Vi har ikke tilstrekkelig dokumentasjon og kartlegging. Der må vi forbedre rutinene, sier Johnsen.

Reviderer samtlige journaler

I tilsynsrapporten fra Balsfjord heter det at kommunen ikke sikrer at journalene inneholder relevante og nødvendige opplysninger. Kommunalsjef Karin Berger sier de tar rapporten på alvor.

– Vi har tidligere sett at vi har et utviklingsarbeid i forhold til dokumentasjon. Nå er det laget en plan på hvordan dette skal gjøres, og vi ser at ansvaret ligger på fagledere, enhetsledere og øvrige innenfor tjenesten. Det blir faste gjennomganger for å sikre at journalene er ført forsvarlig, og innen april 2018 skal samtlige journaler være revidert, forklarer Berger.

– Omfattende lovkrav

Hun poengterer samtidig at lovkravet innenfor dette feltet er blitt omfattende.

Dokumentasjonsplikten er blitt veldig stor og krevende. Dette har vi sett over år og må bare ta med oss videre i vår jobb.

Kommunalsjef Karin Berger i Balsfjord

Men fylkeslege Svein Steinert mener dokumentasjonsplikten er nødvendig.

– Dersom vi ser at det ikke er spor av at personens totale helsetilstand er kartlagt, er det vanskelig å tro at det er gjort. Studier viser at det er lite fokus på dette, så vi anser funnene som reelle, sier Steinert.

Kan redde liv

Asbjørn Larsen i Rusmisbrukernes interesseorganisasjon, RIO, er ikke overrasket over funnene Fylkesmannen har gjort.

Asbjørn Larsen

Asbjørn Larsen i Rusmisbrukernes interesseorganisasjon.

Foto: Christian Haakstad Nordlund

– Det jobbes ikke godt nok i forhold til denne gruppen. Det er mangel på samhandling, oppsøkende team som kan følge opp brukerne i deres hjemmesituasjon. Man må satse på bolig og sørge for at folk har noe fornuftig å engasjere seg i på dagtid. Det kan helt klart redde liv, sier han.