NRK Meny
Normal

– Må nedprioritere alt annet enn utdanning og samferdsel

Troms Fremskrittsparti går til valg på å kutte i tilbudene som fylkeskommunen gir.

Elever ved Tangen VGS i Kristiansand

Den videregående skolen er at av Troms Frps to satsingsområder.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

John Karlsen

Nyvalgt leder for Troms Frp, John Karlsen.

Foto: Lars Egil Mogård / NRK

Denne helga ble John Karlsen fra Nordreisa valgt på førsteplass på fylkestingslista for Troms Frp før høstens valg.

Og partiet har en klar plan for hvordan de ønsker å styre fylkeskommunene de kommende årene, dersom de får muligheten.

– Vi tør å prioritere, og vi kommer til å prioritere de oppgavene som er et lovpålagt ansvar for fylkeskommunen. Det er utdanning og samferdsel. De andre arbeidsoppgavene må nedprioriteres, sier Karlsen.

Per i dag har Troms fylkeskommune blant annet ansvar for kulturformidling i fylket, næringsutvikling, helse og idrett, deriblant tannhelse og internasjonalt arbeid med blant annet Barentsamarbeidet og Europasamarbeidet.

Rent konkret, hva vil dette bety for de andre ansvarsområdene fylkeskommunen har?

– Vi må se på hele organisasjonen til fylkeskommunen, både administrasjonen og de andre oppgavene som ikke er lovpålagt. Der må det nok nedprioriteres de neste fire årene.

Sammen med John Karlsen ble Line Miriam Sandberg, Ole M. Johansen og Hanne C.S. Iversen nominert på de fire første plassene til partiet.