– Troms bør være den første fylkeskommunen som legges ned

Troms egner seg godt til å være det første fylket der fylkeskommunen blir forsøkt lagt ned, mener stortingsrepresentant Øyvind Korsberg (Frp).

 Øyvind Korsberg

Øyvind Korsberg er stortingsrepresentant for Frp.

Foto: Knudsen, Knut Erik / VG

– Troms er som en liten miniatyr av Norge, med alle de oppgavene en fylkeskommune har. Dermed vil erfaringene man får med å legge ned Troms fylkeskommune kunne brukes av andre fylker, sier Korsberg til NRK.

Han mener at en nedleggelse av fylkeskommunen er noe som kan skje ganske fort.

Vil overføre oppgaver til kommunen

Korsberg ser for seg at oppgavene som fylkeskommunen har i dag kan overføres enten til kommunene eller til staten.

Fremskrittspartiet har også tatt til orde for kommunesammenslåing, og Korsberg mener en nedleggelse av fylkeskommunen vil nyte godt av større og sterkere kommuner.

– Kommuneøkonomien må styrkes for å ta tak i disse oppgavene, men kommunene vil også bli styrket av at de får flere oppgaver, for eksempel ansvaret for de videregående skolene, sier Korsberg.

Reagerer på situasjonen i VGS

Han mener at situasjonen i Troms fylkeskommune, der flere videregående skoler nå står i fare for å bli lagt ned, gjør spørsmålet om å legge ned fylkeskommunen mer aktuelt.

– Befolkningen i hele fylkets er nå nødvendigheten med å få gjort noe med fylkeskommunen, det vil si å få lagt ned, og sørge for at oppgavene havner hos noen som er i ferd med å ta vare på dem, mener Korsberg

Han forteller at han har blitt ringt ned av fortvilte folk fra både næringslivet og befolkningen i troms den siste tiden.

Det er spesielt oppgavene med samferdsel og den videregående skolen som Korsberg mener må legges til kommunene eller staten.