Færre «dropouts» i Troms

I Troms blir det flere og flere som fullfører videregående skole. Fylkesråd for utdanning er fornøyd med den positive utviklingen.

Elever ved Tangen VGS i Kristiansand

Færre elever dropper ut av videregående skole i Troms. (Illustrasjonsbilde)

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Fullført og bestått-prosenten for de videregående utdanningsprogrammene i Troms har økt fra 60,7 prosent til 64,1 prosent de tre siste årene.

– Vi nærmer oss stadig landssnittet på 70,6 prosent, men det viktigste er at 200 flere elever per år fullfører med de mulighetene dette gir hver enkelt av dem i framtida, sier fylkesråd for utdanning Roar Sollied (V).

Tallene presenteres i den årlige «Tilstandsrapport for den videregående opplæringa i Troms» som legges fram for fylkestinget i oktober.

– Frafall er den største utfordringen

64,1 prosent er ikke et årsresultat, men andelen som har fullført og bestått i løpet av rettighetsperioden på fem år. På yrkesfaglige programmer har bare 50,3 prosent av dem som begynte i 2008 fullført og bestått, men det er likevel en framgang fra 46,8 prosent hos 2006-kullet.

Roar Sollied, Troms Venstre

Roar Sollied (V) er fylkesråd for utdanning i Troms.

Foto: Audun Halaas

For studieforberedende utdanningsprogrammer er tilsvarende prosentandel 83,5, en økning fra 78,9 prosent.

– Fylkesrådet ser det store frafallet fra videregående opplæring, og fra yrkesfaglig opplæring i særdeleshet, som den største utfordringen. I så måte er det gledelig å melde om økning i gjennomføringen både i fag- og yrkesopplæringen og i videregående opplæring som helhet. Strategisk jobbing over år gir nå resultater, og vi må fortsatt jobbe for å gjøre flere i stand til å skaffe seg en jobb eller skape en jobb, sier Sollied.

– Ungdommene må få rask oppfølging

Ungdommer som dropper ut av skolen er fortsatt en stor utfordring for NAV. I Harstad har ungdomsteamet i etaten 250 ledige ungdommer som trenger oppfølging.

Stedfortredende NAV-sjef i Harstad, Else Marie Stenhaug, sier det er svært viktig at ungdommene får rask oppfølging.

– Det er viktig at vi tidlig får tatt dem inn til samtale, og setter oss ned for å høre hva som er problemet deres. Spør om hva som skjer i livet deres og hva vi kan gjøre for å hjelpe, sier Stenhaug.

Leder for NAV Harstad, Gunn Andreassen, sier at det er hektisk på starten av skoleåret.

– Akkurat denne tiden merker vi at ungdom dropper ut av skolen. Nå er det to-tre uker siden skolen startet, og bare denne uken har vi merket en ganske stor økning av ungdom som tar kontakt med oss. Det vi da gjør er at vi kartlegger dem og prøver å hjelpe, sier Andreassen.