NRK Meny
Normal

– Alle bør ha en plan for de homofile

Synet på homofile har blitt bedre i Norge de siste årene. Men ifølge organisasjonen FRI er det fortsatt en lang vei å gå for å få homofile til å føle seg inkludert og tatt vare på i hele landet.

Endestad

Ingvild Endestad, leder for Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI), håper flere kommuner får på plass handlingsplaner for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

Foto: FRI

– Vi lever fortsatt i et samfunn som tar for gitt at alle er heterofile. Det er bare å se på kjønnsrollene i bøkene og filmene vi ser, sier Ingvild Endestad, leder for Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI).

Flere rapporter peker på utfordringene for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, såkalte LHBT-personer, i Norge i dag.

I Oslo og Bergen har de fått på plass handlingsplaner for LHBT-personer. På Haugalandet i Rogaland og i Hadelandskommunene har de også startet arbeidet. Også Norges minste kommune, Utsira har fått en slik plan på plass.

– Vi vet at det er behovet for slike planer i hele landet. Dersom politikerne mener alvor med at alle innbyggerne skal ha gode vilkår, må man gjøre noe aktivt for å få det til. Inkludering og mangfold kommer ikke av seg selv, sier Endestad.

Eneste i Troms

I slutten av april vedtok kommunestyret i Tromsø å lage en slik plan, som eneste kommune i Troms.

– «Homo» er fortsatt et av de mest brukte skjellsordene i skolen, så vi har fortsatt en vei å gå når det gjelder inkludering og aksept av homofile, sier byråd for oppvekst, utdanning og idrett i Tromsø, Brage Larsen Sollund.

Det overordnede poenget med planen er å skape et åpent og inkluderende samfunn, som har plass til alle.

Brage Sollund Larsen

Ingvild Endestad håper flere kommuner i Troms og resten av landet følger etter. Men hun tror det kan blir vanskelig å få på plass slike planer i de mindre kommunene.

– I større kommuner er det mer mangfold, og da er det kanskje enklere å se at det kan være behov for en slik plan. Det er viktig å huske på at det kan være flere enn de man vet om som kan være LHBT-personer.

Brage Larsen Sollund

Byråd for oppvekst, utdanning og idrett i Tromsø, Brage Larsen Sollund, mener det er naturlig for Tromsø å ha en handlingsplan for LHBT-personer.

Foto: Elise Holdal / NRK

Starter i barnehagen

FRI skal bidra i arbeidet med den nye handlingsplanen i Tromsø.

– Vi må heve kompetansen for hvordan vi skal prate om og forholde oss til et mangfold av kjønn og seksualitet, både i skole, helsevesen, på arbeidsplassen og i hverdagen.

Vi trenger folk og rollemodeller som kan vise oss at verden ikke er så ensformig som en kanskje tror

Ingvild Endestad

I Tromsø kommune var det bare Frp som stemte mot forslaget om å få på plass en slik avtale. De mente planen bare ville havne nederst i skuffen.

– Ingenting skjer hvis vi ikke prøver. For å få denne planen til å fungere må vi komme med konkrete forslag, og vi må sette av nok midler til å få det gjennomført. I tillegg er det en viktig signaleffekt ved å vedta en sånn plan. Det viser at vi tar disse utfordringene seriøst, sier byråd for oppvekst, utdanning og idrett, Brage Larsen Sollund.