11.00: Vil fylkestinget i Troms sette en stopper for sammenslåingen?

Fredag er det ekstraordinært fylkestingsmøte i Troms. Det store spørsmålet er om politikerne i fylket vil vedta å droppe å delta i fellesnemnda i forbindelse med sammenslåingen med Finnmark.

Fylkestinget i Troms

VIKTIG DAG: I dag skal fylkestinget i Troms bestemme seg for hvordan de skal forholde seg til fellesnemnda for sammenslåingen, i og med at Finnmark ikke ønsker å delta.

Foto: Lars Åke Andersen / Fri Foto/Troms fylkeskommune

Like før sommerferien valgte fylkestinget i Finnmark å boikotte sammenslåinga av Troms og Finnmark. Politikerne i Finnmark ønsker heller ikke å delta i fellesnemnda, som skal settes ned for å organisere sammenslåingen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet endrer da sammenslåingsforskriften kjapt.

De tidligere retningslinjene for fellesnemnda sa at antallet mandater skulle være jevnt fordelt mellom fylkene.

Nå er det slik at antall medlemmer i fellesnemnda blir fordelt etter innbyggertall. Dermed skal Troms ha 19 mandater, mens Finnmark skal ha ni.

Fredag er det klart for et ekstraordinært fylkesting i Troms. Her skal politikerne bestemme seg for hvordan de skal stille seg til Finnmarks avgjørelse.

De vil mest sannsynlig droppe å delta i fellesnemnda, slik den er nå, og dermed sende saken tilbake til kommunalminister Monica Mæland og departementet.

Du kan følge dagens møte i fylkestinget her: