NRK Meny
Normal

- Sametinget blir en stat i staten

En egen urfolksavgift innbetalt direkte til Sametinget, gjør at Sametinget blir en stat i staten, hevder stortingsrepresentant.

Olav Gunnar Ballo
Foto: Arkivfoto: Sara Johannessen / Scanpix

Olav Gunnar Ballo går sterkt i mot å innføre en urfolksavgift.

- Stat i staten

SV-politikeren fra Finnmark reagerer på at Sametinget kan få alle inntektene fra en ny mineralavgift. Forslaget om en urfolksavgift har allerede skapt politiske reaksjoner i Finnmark.

Ballo mener en slik avgift vil skremme bort nyetablerere samtidig som Sametinget overtar en oppgave som storting og regjering skal ha - nemlig skattlegging.

- Dette er en ulykksalig utvikling. Vi snakker om et parlament som er i ferd med å utvikle seg til å bli en stat i staten.

- Stat i staten, sier du. Hva legger du i det?

- Man argumenterer for at Sametinget er et nasjonalt organ. I tillegg vil man innføre beskatning i regi av Sametinget og det skal begynne å fatte beslutninger på stadig nye områder. Dette betyr at det ikke lenger er regjering og storting som er overordna, besluttende organ. Det betyr at Sametinget får de samme rettigheter som en stat har som for eksempel å inndrive avgifter fra befolkningen.

Olli avviser

En ny minerallov skal vedtas av Stortinget i løpet av 2008. Det er gjennom denne loven at det kan bli åpning for en urfolksavgift. At en slik avgift gjør Sametinget til en stat i staten, avviser sametingspresident Egil Olli.

- Dette er nok et negativt utspill om det samiske fra Olav Gunnar Ballo. Denne avgiften er i henhold til ILO-konvensjonen. Skal man ha en slik avgift kan jeg ikke se noen annet enn at Sametinget skal forvalte den.