Hopp til innhold

Utsetter Oslos viktigste baneprosjekt i fem år

Ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum står neppe ferdig før i 2035. Da kan kapasiteten være sprengt.

Majorstuen stasjon perrong

PENGEMANGEL: Ny Majorstua stasjon er en forutsetning for ny sentrumstunnel. Slik det ser ut i dag er det ikke penger til noen av delene.

Illustrasjon: MDH Arkitekter for Ruter/Sporveien

Fram til nå har det vært sagt at tunnelen må stå ferdig før 2030. Det er det ikke penger til.

NRK har i flere saker fortalt om pengekrisen i Oslopakke 3. For tiden forhandler Oslo, Viken og staten om hvor mye bompengene må opp for å betale for stadig dyrere prosjekter i vei- og kollektivpakken.

Sentrumstunnelen er blant det som skaper hodebry. I interne dokumenter som NRK har tilgang til, forutsetter Oslopakke-sekretariatet at åpningen blir utsatt til 2035.

– Stort pengeproblem

Samtidig har Ruter lagt en plan for hvordan de kan skyve tunnelen ut i tid uten at kapasiteten på T-banen blir fullstendig sprengt.

Problemet er at også løsningen Ruter peker på, krever mange milliarder kroner som ikke fins.

– Akkurat nå har vi et stort pengeproblem, sier Andreas Halse, som representerer Oslo Arbeiderparti i Oslopakke 3-forhandlingene.

Sild i tønne

Bakteppet er vel kjent: Oslo-området får stadig flere innbyggere. Og stadig flere velger å la bilen stå.

På T-banen står folk som sild i tønne i rushtiden allerede. På et tidspunkt vil det rett og slett ikke være plass til flere.

Derfor har politikere og fagfolk lenge vært enige om at en ny T-banetunnel må bygges for at ikke kollektivsystemet skal kollapse.

Fremtidens T-banekart i Oslo

FRAMTIDAS T-BANE: Slik ser Ruter for seg T-banenettet i framtida. Sentrumstunnelen får nye stasjoner på Bislett og ved Nybrua nederst på Grünerløkka.

Illustrasjon: Ruter

En slik tunnel vil doble antall avganger og gjøre det mulig å kjøre fem-minutters ruter på alle grenbaner.

Så sent som i 2016 sa Ruter at uten tunnelen kunne kapasiteten være sprengt i 2025. I gjeldende planer opereres det med «innen 2030» som tidspunkt for når tunnelen bør stå ferdig.

Tøyer strikken

Nå mener altså Ruter at det er mulig å tøye strikken lenger. De har gjort nye analyser av kapasiteten der fire store milliardprosjekter på T-banen er satt i sammenheng:

  • Fornebubanen mellom Majorstuen og Fornebu. Pris: 17,5 mrd. 2021-kroner.
  • Nytt signalanlegg for T-banen. Vil blant annet gjøre det mulig å kjøre tog tettere i dagens tunnel. Pris: 5,67 mrd. 2021-kroner.
  • Ny Majorstua stasjon. Er en forutsetning for å koble sammen Fornebubanen og ny sentrumstunnel. Prisanslag: 5,9 mrd. 2021-kroner.
  • Ny T-banetunnel mellom Majorstuen og Tøyen via Bislett, Stortinget og Nedre Grünerløkka. Prisanslag: 19,5 mrd. 2021-kroner.
Snorre Lægran, plandirektør i Ruter

KAN UTSETTES: Ruter og plandirektør Snorre Lægran har funnet ut hvordan de kan utsette sentrumstunnelen, men også det krever penger som ikke fins.

Foto: Olav Juven / NRK

– Hvis vi får Fornebubanen, signalanlegget og første del av Majorstua stasjon ferdig til 2027, løser det en del av kapasitetsbehovet, sier plandirektør Snorre Lægran i Ruter.

– Hvis andre del av Majorstua stasjon står ferdig til 2030, løser det ytterligere behov.

– Da kan selve tunnelen stå ferdig i løpet av første halvdel av 2030-tallet, det vil si før 2035, sier han.

Haken ved denne planen er det ikke penger til Majorstua stasjon heller, i hvert fall ikke uten å skru opp bompengene til et nivå det neppe er mulig å få enighet om.

– Dette må løses. Det er ikke mulig å bygge sentrumstunnelen før Majorstua stasjon er bygget, sier Snorre Lægran.

Majorstuen stasjon med Majorstuhuset

DYR STASJON: Prislappen på ny underjordisk stasjon på Majorstua er oppe i nær seks milliarder kroner.

Illustrasjon: MDH Arkitekter for Ruter/Sporveien

Hjelp fra staten

Andreas Halse i Oslo Ap mener at både sentrumstunnelen og Majorstuen stasjon må komme så raskt som mulig, men at det krever hjelp fra staten.

Staten har sagt at den tar halve regningen for Fornebubanen og sentrumstunnelen. For signalanlegget og Majorstua stasjon er det ikke en krone å hente.

Andreas Halse

FORHANDLER: Andreas Halse (Ap) er en av dem som prøver å sy sammen en ny Oslopakke 3.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

– Arbeiderpartiet har foreslått på Stortinget at vi kan få 70 prosent statlig finansiering av T-banetunnelen. Det vil hjelpe mye, sier Halse.

Han syns det er pussig at staten ikke vil betale noe for Majorstua stasjon.

– Hvis vi ser på hvor vi får flest mulig miljøvennlige reiser og best mulig framkommelighet for hver krone, burde Majorstua stasjon være høyt på lista til nasjonale myndigheter når de skal investere i framtidas Norge, sier Andreas Halse.