Hopp til innhold

T-banekapasiteten i Oslo kan være sprengt i 2025

Behovet for ny t-banetunnel under Oslo er akutt hvis byrådet lykkes med å få ned biltrafikken. Da blir kapasiteten i dagens tunnel sprengt mange år tidligere enn beregnet, ifølge Ruter.

Bislett med ny metrostasjon

Bislett blir en av de underjordiske stasjonene i den nye sentrumstunnelen fra Majorstuen til Bryn.

Foto: NORCONSULT

– T-banesystemet er ryggraden i kollektivnettet. Det er der vi tar de store trafikkstrømmene, sier utviklingsdirektør Hanne Bertnes Norli i Ruter.

– Beregningene våre viser at behovet for den nye tunnelen vil komme cirka tre til fire år tidligere hvis vi skal nå målet om reduksjon i biltrafikken, sier Norli.

I den store utredningen av økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo (KVU Oslo-Navet) er det anslått at dagens tunnel kan dekke behovet frem til 2028 dersom kapasiteten blir utnyttet til det ytterste.

Premisset er klimaforliket på Stortinget, der målsetningen er nullvekst i biltrafikken i storbyområdene.

Ny metrotunnel linjekart

Ny sentrumstunnel er tenkt å gå fra Majorstuen via Stortinget til Bryn med nye stasjoner på Bislett, St. Olav plass, Youngstorget og Grünerløkka.

Foto: KVU Oslo-Navet

20 prosent færre biler

Det rødgrønne byrådet i Oslo har høyere ambisjoner. I byrådserklæringen er målet å redusere all biltrafikk i Oslo med 20 prosent innen 2019 og en tredel innen 2030.

Og det er når tidligere bilister skal ha alternativ transport Ruter har funnet ut at de har hastverk.

Hanne Bertnes Norli

Ifølge Ruters utviklingsdirektør Hanne Bertnes Norli er tunnelåpning i 2025 mulig hvis planarbeidet kommer i gang så raskt som mulig.

Foto: Martin Parker / NRK

– Da snakker vi om at tunnelen bør stå ferdig til 2025 for å gi det tilbudet som kundene da vil ha behov for, sier Hanne Bertnes Norli.

– Hva skjer hvis kapasiteten blir sprengt?

– Det blir fullt overalt, både på busser og trikker og t-baner. Ikke minst så vil vi ikke kunne sette på flere avganger, så vi får ikke styrket tilbudet ytterligere.

– Er det mulig å ha tunnelen ferdig på ni år?

– Det er mulig, men det er en veldig ambisiøs plan. Det betyr bare at vi må komme i gang med planarbeidet så raskt som mulig og ha godt samarbeid med planmyndighetene og de andre transportaktørene, sier Norli.

Mangler finansiering

Også pengene mangler. Kostnadsanslaget er 16,2 milliarder kroner, og de største finansieringskildene vil være bompenger og statlige bidrag.

Lan Marie Nguyen Berg

Ny sentrumstunnel har førsteprioritet for byrådet i Oslopakke 3-forhandlingene, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg

Foto: CF-Wesenberg

Foreløpig er det kun satt av 500 millioner kroner i fremtidige bompengeinntekter i Oslopakke 3. Derfor er t-banetunnelen det viktigste prosjektet for byrådet når Oslo, Akershus og staten nå skal reforhandle samferdselspakken.

– Tunnelen er på førsteplass av våre prioriteringer i forhandlingene, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

– Vi vet at kapasiteten nesten er sprengt i den tunnelen vi har. Vi er nødt til å få på plass en ny tunnel for å ta befolkningsveksten og for at folk skal reise kollektivt på en god måte, sier hun.

Staten har ennå ikke satt av penger til tunnelen. Statsminister Erna Solberg (H) lovte i valgkampen å ta halve regninga for sentrumstunnelen og andre store kollektivprosjekter i de store byene, men byrådet vil at staten øker innsatsen til 70 prosent.

Ny Majorstuen stasjon

Den nye tunnelen skal kobles til den gamle tunnelen og til Fornebubanen på nye Majorstuen stasjon. Ifølge Ruter er det avgjørende for fremdriften at Fornebubanen, sentrumstunnelen og nye Majorstuen stasjon blir planlagt som ett prosjekt og ikke adskilt som i dag.

Foto: NORCONSULT