Hopp til innhold

Vil ha fraværsgrense på ungdomsskolen

Oslo Unge Høyre foreslår å innføre tak for fravær blant elever på ungdomsskolen.

Nicolai Øyen Langfeldt, leder Oslo Unge Høyre

OSLO UNGE HØYRE: Vi vil ha slutt på skulk, sier Nicolai Øyen Langfeldt. Derfor foreslår de nå å innføre fraværsgrense også på ungdomsskolen.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Jeg tror det kan være en lur ide. En sånn regel kan gjøre at ikke flere faller fra før videregående skole, sier Josefine Flaaten. Hun går i 10. klasse på Borgen skole i Asker.

Klassekamerat Sahil Karegaonkar tror ikke fraværsgrense på ungdomsskolen er veien å gå for å hindre at elevene skulker.

– Mange ungdom vil føle seg presset og tvunget til å møte opp på skolen når de ikke har det bra eller føler seg bra. Det spørs om de lærer noe da.

Sahil og Josefine

Sahil Karegaonkar og Josefine Flaaten går i 10. klasse på Borgen skole i Asker.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Til helgen er det årsmøte i Oslo Høyre. Der vil ungdomspartiet foreslå å innføre fraværsgrense ungdomsskolen, etter modellen som høsten 2016 ble innført på videregående skole.

– Veldig mange elever starter på videregående med sviktende karakterer i basisfagene. Det vil si to i gjennomsnitt. En fraværsgrense på ungdomsskolen vil føre til bedre læring, og en mykere overgang til videregående, sier Nicolai Øyen Langfeldt i Oslo Unge Høyre.

Vil bli kvitt skulk

Den mye omtalte fraværsregelen sier at elever som har mer enn 10 prosent fravær i et fag, ikke vil få karakter i faget.

Oslo Unge Høyre har ikke tatt stilling til om fraværsgrensen på ungdomsskolen bør være på ti prosent, slik den er på videregående skole.

– På ungdomsskolen bør grensen være mindre rigid. Kanskje bør foreldre kunne skrive fraværsmelding. Det viktigste er intensjonen om å bli kvitt skulk. Det vil sørge for bedre læring på sikt.

– Vil ikke en fraværsgrense gjøre det vanskeligere for ungdomsskoleelever som allerede sliter?

– Det var argumentet mot fraværsgrensen på videregående. I praksis ser vi at krav om oppmøte gjør det enklere å ta tak i og hjelpe de elevene som sliter, fordi de faktisk dukker opp, sier Langfeldt i Oslo Unge Høyre.

Er allerede oppmøteplikt

Edvard Botterli Udnæs

Edvard Udnæs, nestleder i elevorganisasjonen i Oslo.

Foto: Edin Babic / NRK

Elevorganisasjonen i Oslo er negativ til forslaget fra ungdomspartiet. De mener forebyggende tiltak som flere lærere og mer variert undervisning er bedre.

– Ungdomsskolen er en del av den obligatoriske tiårige grunnskolen, hvor det er oppmøteplikt. Derfor ser jeg ikke helt poenget med en fraværsgrense, sier Edvard Udnæs i elevorganisasjonen.

– For det andre slår opplæringsloven fast at hvis en lærer mener en elev ikke har vurderingsgrunnlag, får ikke den eleven standpunktkarakter i faget. Stoler ikke Oslo Unge Høyre på at lærerne kjenner elevenes kompetanse bedre enn et regneark?