Hopp til innhold

Her er lista over mulige kutt i nye Aker og Rikshospitalet i Oslo

Færre etasjer og sengeplasser er på den mulige kuttlista for de nye Oslo-sykehusene. Tillitsvalgte advarer mot å bygge altfor smått.

Oversiktsbilde Nye Aker. Slik vil det nye sykehuset se ut fra lufta, ifølge plandokumenter.

Slik vil nye Aker se ut, ifølge plandokumentene. Men nå frykter tillitsvalgte at planene vil kuttes ned for å spare penger.

Illustrasjon: Team Aker

I Oslo skal det bygges nye sykehus for opp mot 50 milliarder.

Tillitsvalgte har helt fra start frykta at de vil ende med å bli for små.

Ja, det har vi jo sett i mange prosjekter allerede, sier Christian Grimsgaard.

Han er representant for de ansatte i styret til Helse Sør-Øst. Helseregionen har de neste ti årene planlagt utbygging for flere titalls milliarder.

Og erfaringa viser at man ofte ender med å kutte i prosjektene for å spare penger, mener Grimsgaard.

Sykehuset i Østfold er et godt eksempel på det, hvor man kutter så mye at det blir dårlig drift i sykehuset, og man får ikke økonomien til å gå i hop.

Christian Grimsgaard, tillitsvalgt Helse Sør-Øst

Christian Grimsgaard møter NRK på Ullevål sykehus. Han er redd for at byggene her vrakes til fordel for et dårligere sykehus.

Foto: Nadir Mohammad Alam / Nadir Alam NRK

– Kommer til å kutte

Og nå er de tillitsvalgte i Oslo redde for at det samme vil skje der.

For det er dyrt å bygge sykehus. I Norge må helseforetakene spare penger selv for å få det til.

NRK forklarer

Hvorfor må sykehus spare for å bygge nytt?

Hvorfor må sykehus spare for å bygge nytt?

Krav om egenkapital

Sykehus styres gjennom helseforetaksmodellen. (Den kan du lese mer om blant annet her.) Det innebærer også at de er forplikta etter loven til å ha en egenkapital som står «i forsvarlig forhold til foretakets virksomhet.»

Enkelt forklart betyr det at helseforetakene er forplikta til å ha penger på konto.

Hvorfor må sykehus spare for å bygge nytt?

Må bygge sykehus selv

Modellen innebærer også at foretakene selv er ansvarlig for å bygge nytt.

Da må de også betale for det selv. Siden bygging av sykehus er dyrt, må de ta opp lån for å ha råd til det.

Og da trenger de egenkapital. På samme måte som du eller jeg må ha egenkapital for å få lån til å kjøpe bolig.

Hvorfor må sykehus spare for å bygge nytt?

Låner av staten

Men foretakene kan ikke bare gå til banken og låne penger. Det er strenge regler.

De har kun lov til å låne av staten. Det løses ved at de regionale helseforetakene - som Helse Nord - søker om og tar opp lån fra Helsedepartementet.

Lånet fra staten kan kun dekke 70 prosent av byggeprisen.

Hvorfor må sykehus spare for å bygge nytt?

Må betale prisøkning selv

Så helseforetakene må uansett betale 30 prosent av byggeprisen selv.

Lånet gis som oftest før prosjektet er i gang. Og om prisen øker, får de ikke mer i lån.

Så hvis et sykehus skulle koste 10 milliarder og de får 7 i lån fra staten, må de betale resten selv om prisen øker til 15 milliarder.

Hvorfor må sykehus spare for å bygge nytt?

Sparing og renter

Når lånet først er betalt, må foretakene gradvis betale dem tilbake, med renter.

Alt dette gjør at foretakene må spare. Både til egenkapital for lån, for å betale ned lånet, og for å ha råd til renter.

Hvis de da har et stort prosjekt å betale for, har de mindre penger til andre ting.

Hvorfor må sykehus spare for å bygge nytt?

Kan føre til kutt

Sykehus får (enkelt forklart) inntekter på to måter. De får en fast sum fra staten, og de får penger for hver behandling og pasient.

Så pengene de sparer til investeringer, må tas fra samme budsjett som alt annet. Det kan bety at de må kutte i driften for å ha råd til sparing.

I Oslo universitetssykehus (Ous) er de allerede på etterskudd med sparinga.

Sykehusene som skal bygges er allerede planlagt for små, mener Ullevål-tillitsvalgt Erik Høiskar.

– Oppå der ser man at det blir en dårlig økonomi, og så kommer man til å kutte arealer. Og det kommer bare ikke til å gå.

For han tror det kommer kutt.

– Frykten er at byggene ikke blir gode nok til det vi skal drive med. Det vil gå ut over den behandlinga vi har mulighet til å gi, sier Høiskar.

Kan kutte senger

Det er allerede laget en oversikt over mulige kutt i planene for nye Oslo-sykehus.

Oversikten viser kun hva som kan være mulig å ta ut av planene i framtida. Ingen av forslagene er vurdert eller behandla.

Prosjektdirektør Dag Bøhler i Sykehusbygg understreker at å lage en slik kuttliste er et krav i et så stort prosjekt.

Totalt utgjør kuttene på lista mellom 1,2 og 2 milliarder kroner.

– Det er ikke identifisert forhold som tilsier at det er behov for å benytte noen av tiltakene på kuttlista, sier Bøhler.

I tillegg til «kuttlista», kan det også vurderes å vente med eller stanse bygging av et av psykiatri-byggene på Aker, eller utsette deler av barne- og ungdomssenteret, ifølge plandokumenter.

– Uansett er vi nødt til å komme ut i andre enden med et sykehus som dekker behovet. Det er helt avgjørende, sier direktør Terje Rootwelt i Helse Sør-Øst.

– Men kan du garantere at man ikke kutter i størrelse på sykehusene for eksempel?

Vi må opprettholde kapasiteten. Men at alt blir gjennomført akkurat sånn som det ligger til grunn nå, det kan jeg ikke garantere, sier han.

Direktør Terje Rootwelt i Helse Sør-Øst. Bildet er tatt på Rootwelts kontor. Han har på seg en mørkeblå dress med en lyseblå skjorte under. Rootwelt har kort, brunt hår og briller.

Administrerende direktør Terje Rootwelt i Helse Sør-Øst sier det ikke er aktuelt å kutte så mye i de nye sykehusene at de ikke oppfyller behovet.

Foto: Nadir Mohammad Alam / NRK

Mindre effektivt

Flere av kuttene vil nok ikke bli noe av, tror tillitsvalgte. Men de frykter at det som ryker først, er det som først og fremst rammer ansatte.

For det høres kanskje ikke så dramatisk ut å kutte en kontoretasje eller ha færre møterom.

Men det vil gjøre alt mindre effektivt, mener foretakstillitsvalgt Anne Marit Wang Førland ved Ous.

– Det er åpenbart at dette vil få konsekvenser for driften av sykehuset.

Og jo mindre effektiv driften blir, jo dyrere blir den, er de tillitsvalgte overbevist om.

Stikk i strid med en av forutsetningene for hele byggeplanen:

At det vil være billigere å drive nye sykehus.

Anne Marit Wang Førland

Anne Marit Wang Førland er foretakstillitsvalgt for legeforeningas medlemmer ved Ous. Hun er kritisk til planene for to nye sykehus i Oslo.

Foto: William Jobling / NRK

Vil ikke dele opp

Førland har sammen med andre tillitsvalgte i lang tid ment at sykehusene i Oslo bør bygges gradvis. Aker først - og så Rikshospitalet.

– Vår tanke har vært at da er det kanskje også mulig å gjøre det man bygger mer funksjonelt, sier hun.

Men det avviser Helse Sør-Øst. Å få samla fagmiljøer er helt sentralt, mener de.

«Kompakte bygg med nære funksjonelle sammenhenger legger ikke til rette for denne formen for trinnvis utbygging.»

Les også Har spart for lite til nye sykehus i Oslo: – Det som skjer i Helse Nord er et varsel

Oslo universitetssykehus, Ullevål

Førland tror derimot det handler om noe helt annet: økonomi.

Salg av Ullevål-tomta til opp mot 8,5 milliarder er et viktig ledd i finansiering av de nye sykehusene.

Hvis de ender opp med å drifte på flere steder enn nødvendig over lengre tid, så vil de ikke få regnestykket til å gå i hop.

Hei!

Har du tanker om saken du har lest?

Eller tips om for eksempel integrering, helsevesenet, fengsler, tilrettelegging i skolen eller psykisk helse? Kanskje om noe helt annet fra Stor-Oslo som bør tas tak i?

Ta gjerne kontakt!