Hopp til innhold
Redd Ullevål sykehus, demonstrasjon
Foto: Martin Solhaug Standal / NTB

Sykehusplanene i Oslo

Oppsummert

Styret i Helse Sør-Øst har vedtatt å legge ned Ullevål sykehus, å bygge et nytt, stort region- og lokalsykehus på Gaustad og å bygge et nytt lokalsykehus på Aker. Alle fagforeninger på OUS og sju av ti partier i Oslos bystyre er imot planene.

 • Sp avverget sykehusopprør

  Landsmøtet i Senterpartiet avviste lørdag forslaget om å skrote det nye Rikshospitalet på Gaustad. Det ville i så fall vært i strid med regjeringsavtalen.

  Sammen med nye Aker skal det nye storsykehuset på Gaustad erstatte Ullevål. Den samlede prisen kan komme opp i over 50 milliarder kroner.

  Flere fylkeslag foreslo å skrinlegge det nye Rikshospitalet fordi de mener pengebruken i Oslo vil gå utover sykehus og pasientbehandling ellers i landet.

  Senterpartiet gikk ikke inn for å stoppe utbyggingen på Rikshospitalet, men vil se nærmere på kostnadene og vedtok følgende:

  – En ser at enkelte nye, store prosjekter har vokst og tar store deler av det økonomiske handlingsrommet. For å realisere ambisjonene i hele helseregionene må en se på nedskalering av det som har blitt store prestisjeprosjekt på vegne av andre tilbud.

  Trygg økonomisk styring er det viktigste vi gjør for å sikre det norske helsevesen og velferdsmodellen akkurat nå, heter det i forslaget som ble vedtatt.

 • Redd Ullevål sykehus saksøker staten

  Folkeaksjonen Redd Ullevål sykehus varsler at de vil saksøke staten for å få kjent reguleringsplanene for sykehusene på Aker og Rikshospitalet ugyldige.

  Stevningen vil bli levert fysisk til politisk ledelse i Kommunal- og distriktsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet på fredag.

  – I løpet av noen få måneder har vi samlet inn nærmere 1 million kroner til rettssaken og jobbet med stevningen. Giverviljen har vært enorm, heter det i en pressemelding fra organisasjonen. (NTB)

 • Sp-topper gjør opprør mot Oslo-sykehus

  Flere fylkeslag i Senterpartiet fremmer forslag om å skrote det nye Rikshospitalet på Gaustad på landsmøtet til helgen. Forslaget fra Oslo, Akershus, Buskerud, Oppland og Senterkvinnene lyder slik:

  «Sjukehusplanane i hovudstaden er svært kostbare, har stor risiko for overskridingar, har dårlege løysingar og vil fortrenge nødvendig drift og investeringar i spesialisthelsetenesta regionalt og lokalt over heile landet.»

  Senterpartiet tapte kampen for å bevare Ullevål i Hurdalsplattformen. I stedet skal det bygges nye sykehus på Gaustad og Aker. Prisen kan passere 50 milliarder kroner.

  – Det er ikke det at vi ikke unner Oslo nye sykehus, men alle pengene kan ikke gå til Oslo. Det er stort behov flere steder rundt Oslo og også i hele kandet, sier leder for Akershus Sp, Brita Skallerud.

  Helse Sør-Øst har utsatt flere sykehusprosjekter utenfor Oslo. Forslagsstillerne peker på at den økonomiske situasjonen er annerledes nå enn da Hurdalsplattformen ble skrevet.

  – Regjeringen har kuttet ut, utsatt og nedskalert investeringer på samferdsel, universitetsbygg og så videre. Det vil være helt naturlig at de har den samme ansvarlige holdningen til sykehus, sier leder for Buskerud Sp, Sigrid Simensen Ilsøy.

  Sp-nestleder Ola Borten Moe leder resolusjonskomiteen på landsmøtet.

  Han skriver i en e-post til NRK at komiteen skal ta stilling til forslaget når fristen for endringsforslag går ut, men at planene for nye OUS er avklart i Hurdalsplattformen.

  Illustrasjon Nye Rikshospitalet på Gaustad
  Foto: Prosjekteringsgruppen Nye Rikshospitalet
 • Oslo-ordfører er skuffet over regjeringen

  Ordføreren i Oslo er skuffet etter gårsdagens vedtak om sykehusbygging.

  Kommunal- og distriktsdepartementet vedtok den statlige reguleringsplanen for nye bygg på Aker og Rikshospitalet.

  Ordfører Marianne Borgen (SV) mener regjeringen har overkjørt det lokale demokratiet.

  Hun viser til at Oslo bystyre har et klart vedtak om at kommunen ikke ønsker denne statlige reguleringen.

  – Alle bystyrets partier minus Høyre ønsket ikke statlig regulering. At regjeringen velger å gjøre det likevel, er manglende respekt for det lokale, folkevalgte demokratiet, sier Borgen.

 • Klarsignal for byggestart på Aker og Rikshospitalet

  Kommunal- og distriktsdepartementet har vedtatt den statlige reguleringsplanen for nye bygg på Aker og Rikshospitalet. Det melder Helse Sør-Øst på sine nettsider.

  Det betyr at Helse Sør-Øst kan gå videre i utviklingen av nye Oslo universitetssykehus, som kan koste opp mot 50 milliarder kroner.

  – Dette er en viktig beslutning, ikke bare for Oslo, men for hele regionen og landet. Gamle bygg må erstattes, funksjoner må samles og vi må sikre god nok kapasitet til å møte den kommende befolkningsveksten, sier administrerende direktør Terje Rootwelt i Helse Sør-Øst.

  Sykehusplanene har møtt kraftig motstand fra både Oslo bystyre og alle fagforeninger ved sykehusene. Men i april i fjor hoppet regjeringen bukk over motstanden da de gikk inn for en statlig reguleringsplan.

  – Dette er et viktig nasjonalt prosjekt. Om lag halvparten av behandlingene ved OUS gjelder pasienter fra andre steder enn Oslo. Sykehuset har òg et stort ansvar når det gjelder medisinsk forsking og utdanning av helsepersonell i Norge, sier helseminister Ingvild Kjerkol.

  Illustrasjon Nye Rikshospitalet på Gaustad
  Illustrasjon: Prosjekteringsgruppen Nye Rikshospitalet

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no