Hopp til innhold
Illustrasjon av planene for det nye Rikshospitalet på Gaustad i Oslo
Illustrasjon: Prosjekteringsgruppen Nye Rikshospitalet

Sykehusplanene i Oslo

Oppsummert

Styret i Helse Sør-Øst har vedtatt å legge ned Ullevål sykehus, å bygge et nytt, stort region- og lokalsykehus på Gaustad og å bygge et nytt lokalsykehus på Aker. Alle fagforeninger på OUS og sju av ti partier i Oslos bystyre er imot planene.

 • Høyesterett: Søksmål om nye Oslo-sykehus skal behandles

  Aksjonsgruppen Redd Ullevål sykehus sitt søksmål mot staten i forbindelse med byggingen av nye sykehus i Oslo skal likevel behandles i retten.

  Det har ankeutvalget i Høyesterett bestemt, etter at både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett avviste søksmålet.

  Redd Ullevål sykehus saksøkte staten i mars 2023 for å få de statlige reguleringsplanene for Aker og Gaustad kjent ugyldige. Gruppen mener det ikke er gjort omfattende nok vurderinger av miljøkonsekvenser av reguleringsplanene, slik loven krever.

  Staten påstod at gruppen ikke hadde rett til å saksøke på dette grunnlaget, fordi foreningens formål er å redde Ullevål sykehus fra nedleggelse, ikke å verne miljøet.

  De fikk medhold for dette i de to første rettsrundene, men ikke i Høyesterett.

  Avgjørelsen betyr at søksmålet likevel skal behandles av Oslo tingrett. Når det skjer er ikke klart.

  – Når Høyesterett ser tingene på samme måte som oss gir det stor tro på at vi kommer til å vinne frem med selve søksmålet også, skriver Lene Haug, talsperson for Redd Ullevål sykehus i en epost til NRK.

  Høyesterett har også bestemt at staten må dekke saksomkostningene Redd Ullevål sykehus har hatt knyttet til ankene.

 • Høyesterett vil ikke behandle bøtene til Ullevål-aksjonister

  Høyesteretts ankeutvalg har forkastet anken fra fem bøtelagte demonstranter fra aksjonen Redd Ullevål.

  Det melder Rett24.

  Aksjonsgruppen vil stanse nedleggelsen av Ullevål sykehus. Oslo universitetssykehus skal flytte driften til nye store sykehus på Gaustad og Aker.

  I mai i fjor tok fem aksjonister seg inn på byggeområdet ved Rikshospitalet, for å demonstrere. Alle fikk bøter på 11.000 kroner i Oslo tingrett.

  De anket saken til Borgarting lagmannsrett, men der ble anken avslått. Den beslutningen ble anket videre til Høyesterett, som nå enstemmig har valgt å forkaste anken.

  Dermed blir bøtene fra tingretten rettskraftige.

  Demonstrantenes forsvarer, advokat Ola Lunde, utelukker ikke at saken klages inn til Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg, skriver Rett24.

  Aksjon mot riving på Rikshospitalet
Oslo 20230515. Leder Lene Haug fra aksjonsgruppa Redd Ullevål Sykehus blir eskortert ut av politiet fra fløy E3 på Rikshospitalet mandag morgen. Aksjonsgruppa ønsker å stanser rivearbeidene og begrunner dette med at arbeidet bryter med loven på flere punkter.
  Foto: Annika Byrde / NTB
 • Redd Ullevål sykehus tapte ankesak i lagmannsretten – vil anke til Høyesterett

  Organisasjonen har gått til sak mot staten fordi den mener at den som forening har en «rettslig interesse» som gjør at den kan fremme sak i rettssystemet mot to statlige reguleringsplaner som legger til rette for byggingen av nytt Oslo universitetssykehus.

  Nå har foreningen tapt både i Oslo tingrett og i Borgarting lagmannsrett. Uten at de vil gi opp av den grunn.

  – Det var en overraskende kjennelse. Den hadde vi ikke ventet, men vi mener vi har en god sak, og har mulighet til å vinne fram om vi anker til Høyesterett, sier leder Lene Haug i Redd Ullevål sykehus.

  (NTB)

  Lene Haug
  Foto: Fouad Acharki / NRK
 • Ber om endring: – Tar fra de minste

  – Her er er det jo på en måte en modell som tar fra de minste for å gi til de største, sier SVs stortingsrepresentant Marian Hussein.

  Som NRK omtalte tirsdag sliter Oslo universitetssykehus (Ous) med å spare nok penger til å bygge nye sykehus.

  Det kan gå utover andre byggeprosjekter i regionen.

  For helseforetak må selv spare til både lån for å bygge og renter. Hussein mener modellen fører til at store prosjekter «kannibaliserer» ressurser. For når du trenger så mye penger til enkeltprosjekter, blir andre ting satt på vent.

  – Distrikt- og lokalsykehusene må betale prisen for de investeringene som trengs i de store sykehusene, sier hun.

  Helst vil partiet endre modellen. Men det krever lovendring, som tar tid.

  Hussein påpeker likevel at mye kan gjøres også innenfor dagens modell.

  Sykehusutvalget regjeringa satte ned har foreslått blant annet lavere egenkapital og lavere renter.

  Regjeringa bør nå høre på sitt eget utvalg, mener Hussein.

  – Vi politikere peker ofte på helseministeren. Men finansministeren kan også sørge for at Helse Sør-Øst har en bærekraftig økonomi.

  Marian A. Hussein (SV)
  Foto: Tom Balgaard/NRK / Tom Balgaard/NRK
 • Fakkeltog for norske sykehus rundt Stortinget

  Hundrevis av aksjonister som kjemper for å bevare sykehus over hele landet, gikk tirsdag kveld i fakkeltog rundt Stortinget.

  Representanter for helsepersonell, pasientforeninger og sykehusaksjoner ber Stortinget stoppe byggeprosjekter i Oslo i statsbudsjettet for 2024.

  Flere steder er mange bekymret over helsevesenet og sykehusenes fremtid. Nye sykehusprosjekt i Oslo skaper blant annet frykt for at pengebruken vil gå utover helsevesenet i resten av landet.

  Gruppen Redd Ullevål sykehus ber Stortinget verne om Ullevål sykehus i statsbudsjettet. Bakgrunnen er at styret i Helse sør-øst har vedtatt å legge ned sykehuset og isteden bygge et nytt, stort region- og lokalsykehus på Gaustad og et nytt lokalsykehus på Aker.

  I Helse Nord har store investeringer til nye sykehusbygg vist seg å være lite lønnsomme, i tillegg til at regionen sliter med å rekruttere faste ansatte.

  Det var på forhånd ventet at mer enn 1000 mennesker ville stille i fakkeltoget. Psykiateren Randi Rosenqvist var blant dem som møtte opp i fakkeltoget. Det var også Jan Bøhler, fylkesstyremedlem i Oslo Senterparti.

  Fakkeltog for norske sykehus utenfor Stortinget
  Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no