Hopp til innhold

Skien fengsel blir gjort om til kvinnefengsel

Skien fengsel blir kvinnefengsel. – Jeg er glad for at kvinner skal få bedre soningsforhold, sier tillitsvalgt.

Skien fengsel.

Skien fengsel blir kvinnefengsel, som et av Kriminalomsorgsdirektorates strakstiltak.

Foto: Henning Tveito / NRK

Bakgrunnen for strakstiltaket er resultatet av et tilsyn i Bredtveit fengsel og Ullersmo avdeling Zulu. Sivilombudsmannen mente funnene var kritiske og livstruende.

Skien best egnet

Jeg tenker at av de alternativene vi har i Kriminalomsorgen i dag, så er Skien det fengselet som er best skikket til å ta imot en krevende oppgave.

Det sier Synne Engh Hellesvik, direktør region sør i Kriminalomsorgen.

De har både lang erfaring med krevende innsatte, de har tidligere erfaring med kvinner og de har hatt store og krevende oppgaver tidligere.

Synne Engh Hellesvik, direktør region sør i Kriminalomsorgen.

Synne Engh Hellesvik, direktør region sør i Kriminalomsorgen.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Hellesvik sier at de på regionalt nivå er opptatt av at vi får til en kompetanseheving knyttet til dette med kvinnesoning for vi iverksetter kvinnesoning i Skien, men at de jobber for å kunne få det til så raskt som mulig.

Situasjonen for kvinner er kritisk i dag, sier Hellesvik.

Kvinnelige fanger fra hele landet flyttes til Skien: – Som å bli dømt på nytt

– En annen måte å jobbe på

Regiontillitsvalgt i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) i
Sør, Ingeborg Kivle er ikke overrasket over nyheten:

– Vi forstår veldig godt at kvinner må ha et fengsel som Skien fengsel. Jeg er glad for at kvinner skal få bedre soningsforhold, for det har de ikke hatt.

Hun sier det er nødvendig at kvinner har et fengsel som passer til kvinner.

Men hun er bekymret for hva som vil skje med Kragerø fengsel som også er et kvinnefengsel, og en avdeling av Skien fengsel.

– Hva skal skje med Kragerø fengsel?

Kivle er også bekymret for de ansattes situasjon.

– Dette lager mye støy både for de ansatte og for de innsatte. Og det er nok delte meninger i Skien fengsel om at de skal jobbe med kvinner.

Hun understreker at de ansatte i Skien nå må jobbe på en annerledes måte.

– Det må inn annet utstyr. Kvinner har andre behov, så konsekvensene er at det blir en annen måte å jobbe på, sier Kivle.

Ingebjorg Kivle, Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)

Regiontillitsvalgt i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) Sør, Ingeborg Kivle

Foto: Anne Lognvik / NRK

Bredtveit burde ikke vært fengsel

Når Skien fengsel gjøres om til kvinnefengsel vil det ifølge departementet bli flere ansatte og færre innsatte i Bredtveit fengsel.

Fengselet har vært i fokus over lengre tid for dårlige soningsforhold.

Fengselsleder Doris Bakken ved Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt sier at de bruker mye tid hver dag på å håndtere syke innsatte. Flere enn før har store psykiske vansker.

– Jeg vet ikke hvor de sykeste innsatte bør være, men de bør ikke være i fengsel, sier hun.

Doris Bakken, fengselsleder.

Fengselsleder Doris Bakken ved Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt.

Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

– Vi må vurdere hvilken fremtid Bredtveit kvinnefengsel skal ha. Forholdene på Bredtveit er ikke bra nok, og har ikke vært det mange år. Regjeringen var i dialog med Oslo kommune om nytt fengsel på Bredtveit, men dette var ikke ønskelig lokalt. Derfor må vi vurdere andre muligheter, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.