Hopp til innhold

Så mye koster husdrømmen der du bor

Forskjellen mellom nytt og brukt varierer stort fra sted til sted i landet.

Boligfelt Skedsmokorset

BOLIGFELT: Brukte eneboliger i Norge kostet i gjennomsnitt 70 prosent av det like store nye eneboliger kostet i 2018. Her fra Skedsmokorset i Akershus.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

At du må punge ut langt mer for et sted å bo i de store byene enn på mindre steder og på bygda, er kjent for de fleste.

Men også gapet mellom prisen på nytt og brukt varierer også svært mye fra fylke til fylke, viser Statistisk sentralbyrås ferske statistikk over kvadratmeterpris for eneboliger.

Nesten halv pris

Mens en brukt enebolig i Oslo koster nesten like mye som en ny (88% av nyboligpris), får du bruktbolig for ned mot halve prisen av en ny i Telemark og Møre og Romsdal.

I Akershus viser 2018-tallene at prisen på en brukt enebolig er 79 prosent av prisen på en ny av samme størrelse, og differansen er omtrent det samme i Bergen og Trondheim.

Administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge

LOGISK OG ULOGISK: Det er logisk at bruktbologprisen ligger nær opp til nyboliogprisen i pressområder, men burde ikke vært sånn, mener Christians V. Dreyer i Eiendom Norge.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Det er logiske tilbud-etterspørsels-mekanismer her, sier adm. direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

– I de store byene har vi mye større etterspørsel i forhold til tilbudet enn i mer grisgrendte strøk. Det er knapphet på tomter på en helt annen måte i de største byene.

– For eksempel i Oslo har vi for få boliger i markedet til å møte alle som ønsker å flytte hit og bosette seg her. Det har vi hatt over tid, sier han.

Prisforskjellen mellom nye og brukte eneboliger var for øvrig enda mindre i 2017 i Oslo og Akershus.

Prisdrivende

Prisøkningen på nye boliger virker prisdrivende på hele boligmarkedet i pressområdene, konstaterer sjefen i eiendomsmeglernes bransjeorganisasjon.

– En kjøper ser på det samlede tilbudet, nytt eller brukt. Det er noen som har bestemt seg for det ene eller det andre, men de aller fleste ser på en helhet.

– Derfor har vi bruktpriser som ligger tett opp til nyboligprisene. Selv om det er logisk ut fra tilbud og etterspørsel, er det egentlig ikke logisk i den forstand at det bør være en premiering å kjøpe nytt.

– Bare ta bilbransjen. Det er helt åpenbart at en ny bil er dyrere enn en brukt bil, og sånn bør det også være i boligmarkedet, sier Dreyer.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for eneboliger i 2018

Nye eneboliger

Brukte eneboliger

Bruktpris i prosent av nypris

Hele landet

35.861

24.917

69,5

Østfold

32.038

23.839

74,4

Akershus

45.834

35.985

78,5

Oslo

66.499

58.761

88,4

Hedmark

32.212

18.311

56,8

Oppland

30.601

18.006

58,8

Buskerud

36.043

25.847

71,7

Vestfold

37.722

25.433

67,4

Telemark

32.907

18.095

55,0

Aust-Agder

30.524

19.083

62,5

Vest-Agder

29.787

19.825

66,6

Rogaland

34.877

23.687

67.9

Hordaland

35.154

25.786

73,4

Sogn og Fjordane

30.841

17.960

58,2

Møre og Romsdal

32.515

17.981

55,3

Trøndelag

32.663

21.990

67,3

Nordland

34.681

19.764

57,0

Troms

34.325

23.968

69,8

Finnmark

28.424

20.349

71,6

Stavanger

45.792

31.332

68,4

Bergen

43.262

32.878

76,0

Trondheim

44.432

33.649

75,7

Ekspander/minimer faktaboks

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tomtepriser og saksbehandling

Selv om SSB-statistikken handler om eneboliger er det stort sett de samme mekanismene som gjelder for hele boligmarkedet.

Noen vil kanskje stusse over at det koster så mye mer å bygge nytt i Oslo, Akershus og de store byene når snekkeren skal ha seg betalt omtrent det samme overalt.

– Det skyldes at tomtene er vesentlig billigere utenfor de største byene, men handler også om det kommunale saksbehandlingen.

– Det er mye mer delaktighet fra kommunens side i de store byene i forhold til reguleringsprosesser, hva slags boliger som skal bygges, hvor mange enheter, hva slags høyder og hvordan dette vil påvirke det kommunale tilbudet innen skole og barnehage, og så videre.

– Den tar gjerne mange år å komme i gang i Oslo når du kjøper en tomt som skal utvikles, men går vesentlig raskere utenfor. Det er klart det er kostnadsdrivende når dette tar tid.

Boliger i Bjørvika

DYRT: Bolig er dyrt i Oslo, enten det er enebolig eller leilighet, nytt eller brukt. Leilighetene som er under bygging i sjøkanten i Bjørvika vil neppe bidra til å senke gjennomsnittsprisene.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

– Se til Kristiansand

Christian V. Dreyer sier at politikerne har et ansvar og viser til det Kristiansand og flere andre sørlandskommuner gjorde for et drøyt tiår siden.

– Der gjorde man offensive vedtak om til enhver tid å ha en boligbank med regulerte tomter til boligbygging for å holde prisnivået nede.

– I Kristiansand har vi hatt en veldig moderat vekst i boligprisene de siste ti årene samtidig som for eksempel Oslo har hatt en eksplosiv vekst.

– I den regionen har vi til enhver tid hatt mange boliger til salgs både i nytt- og bruktmarkedet, mens i Oslo har vi hatt veldig lite nyboligprosjekter i perioder, sier Christian Dreyer.