Hopp til innhold

Boligprisene steg i februar – men ikke mye

Boligprisene steg 0,5 prosent i februar. Korrigert for at boligprisene normalt stiger denne måneden, var prisutviklingen helt flat.

uke01 bolig BOLIGMARKEDET 01.jpg

Mange salg og flat prisutvikling preget boligmarkedet i februar. Men det er store lokale variasjoner.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix / NTB Tema

Korrigert for sesongvariasjoner var nemlig prisveksten i Norge sett under ett på 0,0 prosent. Dermed var februar hverken «sterk» eller «svak» prismessig.

Christian Dreyer

POSITIV: Adm. dir. Christian Dreyer i Eiendom Norge mener det er sunt for norsk økonomi at mange kjøpere og selgere finner hverandre uten at prisene stiger voldsomt.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

– Dette er et godt marked for norsk økonomi, med moderat prisvekst og høy aktivitet, sier administrerende direktør Christian Dreyer i Eiendom Norge til NRK.

Boligprisene er nå 3,0 prosent høyere enn for ett år siden.

Selv om prisene ikke tok spesielt av i februar, var det likevel stor aktivitet i markedet. Det ble nemlig solgt 4,4 prosent flere boliger i februar i år sammenliknet med februar 2018.

  • 6545 boliger ble solgt i løpet av måneden.
  • 6880 boliger ble lagt ut for salg.

Dette tyder på at det fortsatt er mange kjøpere i markedet, men det er som tallene viser enda flere selgere. Dette kan forklare hvorfor det i snitt tar lengre tid å selge en bolig nå enn for ett år siden.

Gjennomsnittlig salgstid har nemlig økt fra 54 dager i februar 2018 til 61 dager i februar 2019.

Det var for øvrig store variasjoner når det gjelder prisutviklingen i de store byene i februar:

MERK: Disse tallene svinger normalt mer fra måned til måned enn totalmarkedet, så det er vanskelig å si noe om trender basert på enkeltmåneder.

Mange kjøpere og selgere

De siste månedene har vært preget av stor aktivitet i boligmarkedet. Tilbudet av boliger har økt, men kjøperne har også kastet seg på. Både i desember 2018 og januar 2019 var prisutviklingen høyere enn normalt for årstiden.

Særlig januar overrasket mange med rekordmange salg til måneden å være. 7.254 boliger skiftet eier og prisene steg 2,7 prosent. Også korrigert for sesongvariasjoner var prisveksten positiv (0,5 prosent).

At mange boliger legges ut for salg er normalt prisdempende, mens det at mange kjøpere melder seg på normalt presser prisene opp. Byggingen av nyboliger gjør at mange som følger boligmarkedet regner med at tilbudet vil øke. Spørsmålet mange som følger markedet stiller seg om dagen er derfor dette:

Vil vi fortsatt se like mange kjøpere?

Tallene for februar tyder på at kjøperne ikke har tenkt å sette seg på gjerdet riktig ennå.

Normalt med vekst i februar

Normalt stiger boligprisene i februar. De siste årene har veksten ligget mellom 0,5 prosent og 1,4 prosent for måneden:

Boligbyggelaget OBOS har allerede meldt om prisoppgang i februar på 1,0 prosent. Men OBOS' leiligheter har en litt annen sammensetning enn i Norge for øvrig, så dette tallet trenger ikke si så mye om hvordan prisutviklingen i februar har vært i landet sett under ett.

AKTUELT NÅ