Hopp til innhold

Polititopp i Oslo: – Vi er bekymret

Drapsforsøk, trusler, vold og ran med kniv og skytevåpen. Aldri før har Oslo-politiet fått så mange voldsanmeldelser.

Bildet er tatt om natten i en gågate i Oslo. På stedet har det skjedd en voldshendelse med machete. På bygningen bak står det Eldorado (kino) og vi ser politisperrebånd, polititjenestepersoner og en politibil. Det er også skuelystne på stedet.

Her i Torggata ble fem personer skadet, en av dem alvorlig, etter vold med machete i juli 2023.

Foto: Frederik Ringnes / NTB

Ferske tall fra Oslo-politiet viser at det ble anmeldt rundt 8.000 tilfeller av vold i Oslo, Asker og Bærum i fjor.

Det er 430 flere enn året før.

Tallene er rekordhøye.

– Det er vi bekymret for, sier Grete Lien Metlid, leder for etterforskning og etterretning i Oslo politidistrikt.

Størst økning i trusler

Den største økningen i fjor gjaldt trusler.

Oslo-politiet fikk nær 1800 slike anmeldelser – 13 prosent flere enn året før.

Omfanget kan ha blitt påvirket av at vi kommuniserer mer digitalt. Og at det også her fremsettes trusler, sier Metlid.

Dette kan ha forsterket seg mer under og etter pandemien, mener hun.

Grete Lien Metlid, politiinspektør, Oslo politidistrikt

Grete Lien Metlid er leder for etterforskning og etterretning i Oslo politidistrikt. Hun er bekymret for veksten i antall voldsanmeldelser.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Det at politiet aldri har fått så mange voldsanmeldelser som i fjor, kan skyldes mer vold og trusler.

Eller at terskelen for å anmelde er lavere.

– Vi er opptatt av å finne flere svar på hva som kan ligge bak tallene. Dette må våre analytikere jobbe videre med, sier Grete Lien Metlid.

Små krangler kan bli drapsforsøk

I fjor ble 50 personer forsøkt drept i Oslo, Asker og Bærum.

21 flere enn året før.

Dette bekymrer også polititoppen.

Antallet drapsforsøk lå høyt gjennom hele året, og det økte betydelig fra året før, men også de foregående årene.

Ifølge Metlid er en del av forklaringen personkonflikter eller konflikter i ungdomsmiljøer eller kriminelle miljøer.

Politiet ser også at unge har med seg kniv og bruker den.

Da kan konflikter som gjerne har startet på grunn av en bagatell, bli mye verre.

– Vi er bekymret for unge som bruker kniv. Hvor man kanskje har lav terskel for bruk av vold, og ting kan eskalere og vi får alvorlige saker, sier hun.

Knivstikking Oslo S

En mann ble siktet for drapsforsøk og grov kroppsskade etter knivstikking på Oslo S i november i fjor.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

En mann ble siktet for drapsforsøk og grov kroppsskade etter knivstikking på Oslo S i november i fjor.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Mer bruk av våpen

Metlid er særlig bekymret for økning av vold blant unge, og unge som begår ran.

Vi vet at det er store konsekvenser for de som ranes. Man mister tryggheten, sier Metlid.

Antall volds- og ransanmeldelser med våpen involvert har også økt kraftig.

I gjennomsnitt var det i fjor 13 anmeldelser av ran i måneden der kniv eller andre typer stikkvåpen ble brukt. Det høyeste antallet de siste fem årene.

For fysisk vold med slike våpen, var gjennomsnittet 12 i måneden.

Og skytevåpen var involvert i totalt 40 ransanmeldelser i 2023.

Les også Faktisk.no: Stemmer det at Oslo er en utrygg by?

Kan være positivt

At det er flere voldsanmeldelser i Oslo, betyr ikke nødvendigvis at folk har blitt mer voldelige.

Det mener forsker Nina Jon ved Politihøgskolen.

– Det kan bety mindre toleranse for vold og at man i større grad anmelder hendelser som ikke ble anmeldt før.

Bildet viser en kvinne med langt, mørkt hår og mørk genser som ser inn i kamera.

Nina Jon er kriminolog og førsteamanuensis ved Politihøgskolen.

Foto: Politihøgskolen

Hun trekker frem noen eksempler.

Elever som er voldelige mot lærere. Vold mot ansatte i helsevesenet. Vold i nære relasjoner.

– Jeg tenker i utgangspunktet at dette er positivt.

Til tross for økning i voldsanmeldelser i Oslo de siste årene, har Nina Jon en klar oppfatning.

Som forsker på Politihøgskolen er mitt utgangspunkt at det norske samfunnet er langt mindre voldelig i dag enn det var for en del tiår tilbake.

Les også Inkluderer ungdom i kampen mot kriminalitet

trygt bærum

Voldssaker har høy prioritet

Ifølge Metlid jobber Oslo-politiet hver eneste dag med forebygging.

Vi følger nøye konfliktlinjer for å være i forkant sammen med andre. Det kan være skoler, bydelene våre, kommunene våre, andre offentlige etater.

Samtidig har vi stort fokus på etterforskning og etterretning.

åkerbergveien - med pistol i beltet

Den første lørdagen i april økte politiet beredskapen og innførte nasjonal beredskap etter trusler på et nettforum mot tre ulike moskeer i Oslo.

Foto: Knut Are Tornås / NRK

Blant mange politioppgaver innrømmer hun at skoen kan trykke av og til.

Dette er tøffe prioriteringer i vår hverdag.

Men hun understreker:

At voldssaker er særlig høyt prioritert, det er det ingen tvil om, sier Grete Lien Metlid.

Les også Barn settes i voksenfengsler: – Vi har en justisminister som ikke forstår alvoret

Eidsberg fengsel

NRK anbefaler