Hopp til innhold

Barn settes i voksenfengsler: – Vi har en justisminister som ikke forstår alvoret

Det trengs flere plasser for barn i norske fengsler. Men regjeringen somler, sier en samlet opposisjon.

Eidsberg fengsel

VOKSENFENGSEL: Eidsberg fengsel er for voksne kriminelle. Likevel settes unge tenåringer i varetekt her når det er fullt i barnefengslene.

Foto: Christian Nygaard-Monsen

Ved Eidsvoll fengsel står to fengselsplasser for barn og ungdom klare.

Men det er ingen som jobber der. Plassene er ikke i bruk.

Barn og unge må i stedet sitte i varetekt med voksne kriminelle.

Senest i starten av februar måtte en 15 år gammel gutt sitte i varetekt med voksne innsatte etter en knivstikking på Grønland i Oslo, fordi det var fullt på ungdomsplassene.

I over to år har regjeringen sagt at de skal åpne de to fengselsplassene.

Les også 15-åring settes i voksenfengsel

Knivstikking Tøyengata

– En justisminister som ikke forstår alvoret

NRK har snakket med flere politiske partier. De står samlet i sin kritikk av regjeringen, og mener det tar for lang tid å åpne disse to barneplassene.

Mathilde Tybring-Gjedde
Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant Høyre

– Vi har en justisminister som ikke forstår alvoret. Hun sløser med politiets midler og prioriterer reversering og politikontor fremfor å håndtere økt ungdomskriminalitet. Det er uholdbart.

Dersom plassene er bygget og står klare, er det vanskelig å forstå hvorfor de ikke åpnes.

Hvis regjeringen ikke forter seg, må vi få stortinget til å kreve at det kommer på plass.

Mathilde Tybring-Gjedde
Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant Høyre

- Men Høyre sa nei til å opprette disse plassene i det hele tatt, da dere satt i regjering?

- Da var ungdomskriminaliteten mye lavere. Nå har den skutt i været, og vi trenger disse plassene nå.

Arild Hermstad, MDG
Ole Oskar Eriksen

Arild Hermstad, partileder MDG

– Det er utrolig svakt av regjeringen at de ikke har klart å levere på å opprette flere plasser for barn og ungdom. Dette er en veldig viktig sak for disse barna.

Det er uholdbart at de ikke prioriterer dette høyere og har fått dette på plass allerede.

De lovet det allerede i 2021, jeg skjønner ikke hvorfor det tar så lang tid, og at de venter helt til 2024 med å få på plass bare to nye plasser.

Andreas Sjalg Unneland
William Jobling / NRK

Andreas Sjalg Unneland, justispolitisk talsperson SV

– Det går for tregt. I forhold til det ambisjonsnivået regjeringen har sagt at de har for kriminalomsorgen så hadde vi forventet sterkere lut.

Det er et stortingsflertall for å prioritere dette, så her står det rett og slett på regjeringens vilje. Det er en urovekkende situasjon.

Barn skal ikke i fengsler.

Tor Andre Johnsen Stortinget
Knut Røsrud / Mari Ranheim

Tor André Johnsen, medlem av justiskomiteen, Frp:

–De to nye plassene har stått klare lenge, men regjeringen sørget ikke for midlene til drift. Det er sjokkerende.

Det er som å bygge et hus og ikke flytte inn, selv om man trenger bolig.

Da jeg var der i fjor var kriminalomsorgen frustrert, og ba om midler for å åpne plassene.

Det er uakseptabelt at disse fortsatt ikke er åpnet.

Han er skuffet over at Høyre i 2019 sa nei til barne- og ungdomsplassene.

Tobias Drevland Lund
William Jobling / NRK

Tobias Drevland Lund, stortingsrepresentant Rødt

– Ingen mindreårige skal sitte i fengsel med voksne i Norge. Vi burde ha kommet lengre enn det, så dette reagerer vi sterkt på.

Det kan være en rekrutteringsarena for videre kriminell løpebane, hvis barn og ungdom kommer i kontakt med voksne organiserte kriminelle i fengslet.

Den jobben regjeringen har gjort er på langt nær nok.

Fullt i barnefengslene

Det finnes i dag kun åtte spesialtilpassede plasser for barn og ungdom i norske fengsler. Fire av dem er ved Bjørgvin fengsel i Bergen og fire er ved Romerike fengsel på Eidsvoll.

I 2019 ba Justisdepartementet Kriminalomsorgsdirektoratet om å vurdere om det holdt, eller om det var behov for mer.

I takt med den økende ungdomskriminaliteten anbefalte Kriminalomsorgsdirektoratet å opprette fire plasser til, for å få totalt tolv ungdomsplasser.

Men barneplassene er så dyre, svarte Solberg-regjeringen. Ingen nye plasser ble opprettet.

Bjørgvin og Romerike fengsel

BJØRGVIN OG EIDSVOLL: Det finnes i dag åtte barneplasser totalt i hele Norge. Fire av dem er i Bjørgvin fengsel i Bergen, og fire er i Romerike fengsel i Eidsvoll. Det er ved Romerike fengsel at regjeringen vil åpne de to nye plassene.

Foto: Marit Hommedal / Håkon Mosvold Larsen / NTB

Bare to plasser til

Ved maktskiftet to år senere, lovet statsminister Jonas Gahr Støre at de skulle opprette de manglende ungdomsplassene.

Men ingen penger ble satt av verken i 2022 eller i 2023.

Først i statsbudsjettet året etter ga regjeringen 11 millioner kroner til å etablere to, ikke fire, nye ungdomsplasser ved Romerike fengsel på Eidsvoll.

Bygget står der, klart til bruk. Men ingen jobber der.

Fremdeles finnes ikke de to ekstra barneplassene.

I mellomtiden må barn sitte i varetekt med voksne kriminelle i Eidsberg fengsel når det er fullt på de åtte barneplassene.

Når de to nye plassene åpnes, er det ikke noen konkret dato for.

– Norge bryter barnekonvensjonen

– Eidsberg er et høysikkerhetsfengsel for voksne. Det skal ikke sitte barn på Eidsberg, sier professor ved Vid vitenskapelige høyskole, Elisabeth Fransson.

Hun forsker på straffegjennomføring overfor barn og unge i kriminalomsorgen, og er bekymret.

Elisabeth Fransson

KRITISK: Det skal ikke sitte barn i voksenfengsel som Eidsberg, mener professor Elisabeth Fransson.

Foto: Susanne Ward Ådlandsvik

Et voksenfengsel er ikke tilpasset barn. Å sitte fengslet i et voksenfengsel innebærer mye isolasjon, med relativt få fengselsbetjenter som skal fordele tiden sin på mange innsatte, forklarer hun.

Barna kan derfor bli sittende alene med stressende og skumle spørsmål om livet videre.

Det er kanskje første gang de er borte hjemmefra. Mange er redde. Barn under 18 er i en utviklingsfase hvor identitet skapes, og de påvirkes av livet i fengsel.

I fengselet er de også i en så sårbar situasjon at de kan bli utnyttet av voksne innsatte både mens de er i fengselet og når de er ute igjen, frykter hun.

Hun mener Norge bryter med barnekonvensjonen som klart sier at barn ikke skal i fengsel med voksne. Hvis barn skal i fengsel, skal det være institusjoner der omsorg og miljøarbeid er sentralt.

De midlertidige plassene på Eidsberg holder ikke.

– Overdreven kritikk

Det har ikke lykkes NRK å få svar fra justisminister Emilie Enger Mehl (Sp). I stedet svarer statssekretæren i justisdepartementet på hennes vegne.

– Kritikken om at vi bruker for lang tid med å åpne disse to barneplassene synes jeg er veldig overdreven. Alle som har søkt stillinger i stat og kommune vet at det er prosesser som tar tid, sier John Erik Vika (Sp).

Ordfører i Eidsvoll, John-Erik Vika

OVERDREVEN KRITIKK: Statssekretær John Erik Vika synes kritikken av justisministeren er overdreven.

Foto: Bård Nafstad

Han sier barneplassene skal åpnes snart, men har ikke noen konkret dato for når.

– Siden 2021 har dere lovet at barn ikke skal i voksenfengsel. Hvorfor tar dette så lang tid?

– Nå er det sånn at Hurdalsplattformen er ikke ment å innfri alle muligheter innen første året, det er en fireårsplan. Og jeg mener vi innfrir når du ser på fireårsplanen under ett. Det er innenfor det jeg mener er rimelig tid.

– Men i mellomtiden settes barn i voksenfengsel for varetekt. Er det forsvarlig?

– Det vil jeg ikke uttale meg om.

Hei!

Har du tanker om saken du har lest?

Eller tips om for eksempel barn og ungdom, fengsler, kriminalitet eller tilrettelegging i skolen? Kanskje om noe helt annet fra Stor-Oslo som bør tas tak i?

Ta gjerne kontakt!