Hopp til innhold

Oslo-luften har blitt renere

Folk i Oslo puster inn friskere luft enn før, ifølge foreløpige målinger.

Oslo oversiktsbilde vinter

FRISKT PUST: Luftkvaliteten i Oslo har blitt bedre de siste årene, ifølge foreløpige målinger gjort av kommunen i samarbeid med Statens vegvesen.

Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

NRK presiserer: I en tidligere versjon av saken kom det ikke godt nok frem at reduksjonen i antall mennesker som lever i dårlig luft er basert på estimater som er usikre. Ny versjon er også oppdatert med flere opplysninger om de foreløpige målingene som viser NO2-nivå under grenseverdiene.

Grenseverdien for farlig høyt nivå av nitrogendioksid i luften, ble ikke overskredet i Oslo i 2018. Det viser foreløpige luftmålinger, ifølge bymiljøetaten. Det er første gang siden 2010, da grenseverdien trådte i kraft, at den ble overholdt ved alle målestasjoner i Oslo.

– Dette er svært gode nyheter for alle i Oslo som sliter med dårlig luft, sier miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Lan Marie Berg.

Oslo-lufta overvåkes av Oslo kommune i samarbeid med Statens vegvesen ved 13 målestasjoner rundt omkring i byen .

Disse målingene blir lagt ut på nettet daglig. Du kan følge med på luftkvaliteten der du bor her.

Dårlig luftkvalitet i Oslo, markert med rødt
Foto: Bymiljøetaten

Målingene for 2018 er foreløpige, og kvalitetssikringen av tallene som kommer i mai kan endre bildet. Ved en av målestasjonene, Alna, ligger nivået av nitrogendioksid (NO2) veldig nær grenseverdien i forurensningsforskriften.

– Et stort løft

Byråd Lan Marie Berg er fornøyd med utviklingen:

– Siden vi kom inn i byråd, har antall mennesker som er rammet av høy luftforurensning, gått fra 200.000 til 10.000. Det er et stort løft, sier hun.

Tallene Berg viser til, kommer frem i estimater over hvor mange mennesker i Oslo som bodde i et område med farlig luft i 2014 sammenlignet med estimater for 2018. Disse estimatene er noe annet enn måledataene som viser nivåer under grenseverdiene.

Den store nedgangen kommer fram om man sammenligner beregninger over antall Oslo-beboere som bodde i farlig luft i fra 2014 i tiltaksutredningen, med estimater over antall som bodde i områder med dårlig luftkvalitet i 2018.

Estimatene er usikre, og verdiene for 2018 er basert på beregninger gjort i 2016.

De rundt 10.000 menneskene i Oslo som ifølge estimatene for 2018 fortsatt ikke har god nok luftkvalitet, bor nær svært trafikkerte veier eller i sentrum, ifølge Bymiljøetaten.

– Det viktigste vi gjør er å innføre tiltak som funker. Det er det vi har gjort siden 2015, sier Berg.

Tiltaksutredningen gir også en framskrivning av luftkvaliteten som sier at i underkant av 10.000 personer vil være utsatt for farlig svevestøv i 2020. Men de målte svevestøv-verdiene i fjor var enda lavere enn det som er beregnet for 2020.

Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo

- Gode nyheter, sier byråd Lan Marie Berg.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Forrige byråd har også bidratt

Folks kjøreadferd har bidratt til at utslipp av helsefarlig No2 lå under grenseverdiene i fjor, viser den foreløpige oppsummeringen av luftmålingene i 2018.

Og ikke minst, mer gunstige værforhold i 2018.

Nedgangen skyldes også en kombinasjon av flere elbiler, moderne lastebiler og en nedgang i antall passeringer i bomringen siden høsten 2017, da differensierte takster ble innført, ifølge bymiljøetaten.

Men det er ikke bare dagens byråd som skal ta æren for at luftkvaliteten i Oslo har blitt mye bedre, mener Høyres gruppeleder i Oslo, Eirik Lae Solberg.

Det har også det forrige byrådet bidratt til, blant annet med utbygging av sykkelveier og en massiv kollektivsatsing.

En mann på sykkel sykler over trikkeskinnene i Bjørvika

Det har blitt satset stort på sykkel- og kollektivtrafikk de siste årene. Det er bra for lufta i hovedstaden.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Heder og ære til Oslo-folk

Likevel er det spesielt én gruppe som har hovedæren for bedre luft i Oslo. Det er innbyggerne.

– De har valgt å la bilen stå, reist kollektivt og kjøpt elbil, sier Lae Solberg.

– For historien om miljøbyen Oslo er egentlig historien om hvordan vi har lagt til rette for at innbyggerne har kunnet gjøre miljøvennlige valg.

Eirik Lae Solberg

– Det er viktig at vi fortsetter med positive virkemidler, sier Eirik Lae Solberg.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Fortsatt en vei å gå

Senest i fjor vinter var det rød helsealarm for Oslo-luften mange dager i strekk.

Ved rød alarm anbefaler Folkehelseinstituttet at barn og andre med luftveislidelser, astma og bronkitt er mindre ute. De bør unngå de mest forurensede områdene.

– Det gjør at foreldre må være hjemme fra jobb, og barn kommer seg ikke på skolen. Det er en utvikling vi ikke kan ha i byen vår, sier rådgiver Hogne Skogesal i Astma og allergiforbundet.

Han mener det fortsatt er behov for permanente og langsiktige tiltak for luftkvaliteten i hovedstaden.

Byrådet jobber nå med å installere flere og billigere luftmålere rundt om i Oslo.

Dårlig luftkvalitet gjorde at Miriam Hansen måtte begynne med forebyggende astmamedisin da hun flyttet til hovedstaden som 18-åring.

Dårlig luftkvalitet gjorde at Miriam Hansen måtte begynne med forebyggende astmamedisin da hun flyttet til hovedstaden som 18-åring.