Hopp til innhold

Nye masseoppsigelser på Ullevål

Konfliktene ved hjerteavdelingen på Ullevål sykehus har nå spredd seg til naboavdelingen på sykehuset. Halvparten av sykepleierne kan forsvinne.

Ullevål sykehus

Ny avdeling på Ullevål er rammet av oppsigelser.

Foto: Lise Åserud / NTB

Kort tid etter at mange intensivsykepleiere valgte å slutte ved thorax-klinikken på Ullevål sykehus, følger nå en ny avdeling etter.

– De har også sett situasjonen som kollegaene på thorax-avdelingen har vært gjennom, og er rett og slett utrygge, sier tillitsvalgt Sarah Scott Henriksen ved den såkalte stepdown-avdelingen på Ullevål.

Dette er en avdeling hjerte- og lungeopererte pasienter kommer til etter at de er operert og ute av respirator.

Det er kritisk syke pasienter.

Ved denne avdelingen har nå fire sykepleiere sagt opp.

I tillegg planlegger åtte sykepleiere å slutte for å ta etterutdanning.

Avdelingen har totalt 24,5 stillingshjemler.

– Langvarig utrygghet og lite eller ingen informasjon i Thorax-sløyfa, har ført til at mange nå sier opp og søker seg videre i utdanning, sier Scott Henriksen.

OUS-ledelsen avviste forslag til løsning

Mandag denne uken ble det kjent at OUS avviser et forslag som kunne hindret masseoppsigelser ved thorax-klinikken.

16 av 24 intensivsykepleiere har sagt opp i protest mot sykehusledelsen.

Ledelsen ved OUS ønsker å samordne driften på Ullevål med Rikshospitalet, slik at de blir ett senter for hjertekirurgi på OUS.

Det har også vært varslet omorganisering i sommer.

Overleger både ved thorax-avdelingen og ved andre avdelinger har vært sterkt kritiske til omorganiseringen.

– Påvirker hele beredskapen på Ullevål sykehus

Tillitsvalgt Sarah Scott Henriksen mener oppsigelsene vil ha direkte konsekvenser for pasientbehandlingen.

– Pasientene vil ikke ha de samme kompetente sykepleierne på vakt.

Hun mener at det heller ikke vil være mulig å opprettholde normal drift.

Tillitsvalgt for sykepleiere på stepdown-avdelingen på Ullevål, Sarah Scott Henriksen.

Tillitsvalgt Sarah Scott Henriksen er en av de åtte som har varslet oppsigelse fordi hun skal ta etterutdanning.

Foto: Privat

– Det vil påvirke hele beredskapen på Ullevål sykehus, i og med at vi har funksjonen med at vi tar imot pasienter også fra andre avdelinger.

Og hun synes det er veldig trist at så mye kompetanse forsvinner på kort tid.

– Det tar lang tid å lære opp igjen nyansatte. Det er en avdeling der man ikke kan begynne rett fra utdanningen.

– Man må ha to års erfaring for å i det hele tatt søke seg inn, sier Scott Henriksen.

Mister tillit til OUS

Scott Henriksen mener oppsigelsene er et signal om at de ansatte ikke er blitt hørt.

Oppfordringen til ledelsen er klar.

– Ta med de ansatte, i form av tillitsvalgte og verneombud, i sånne avgjørelser. Man kan ikke få beskjed om at avgjørelser allerede er tatt uten at det drøftes med de ansatte.

Hun mener det går utover tilliten.

– Man mister tillit til en organisasjon som opererer på denne måten. Jeg håper det er mulig å snu. Men det virker ikke som at de ønsker det.

OUS-ledelsen avviser kritikk

Hjerte-PO der det fra før er kjent at mange har sluttet, og Thorax Stepdown er to enheter under en og samme seksjon på Thoraxkirurgisk avdelingen på Ullevål.

Selv om NRK har fått bekreftet de fire nye oppsigelsene fra flere hold, har sykehusets HR-system fredag ettermiddag kun registrert to av dem.

I alt er rundt 50 sykepleiere ansatt i seksjonen, og jeg er informert om at 18 har sagt opp, sier Bjørn Bendz som er leder av hjerte-, lunge- og karklinikken ved OUS.

Dette inkluderer de 16 intensivsykepleierne som har vært omtalt de siste ukene.

Ledelsen ønsker ikke å kommentere at folk planlegger å slutte fordi de har søkt om etterutdanning.

Bjørn Bendz

Bjørn Bendz er leder av hjerte-, lunge- og karklinikken ved OUS.

Foto: Geir Olsen / NTB

Det siste halvåret har vi arbeidet med å legge en plan for sommeren med en riktigere bemanning mellom Rikshospitalet og Ullevål som er en og samme avdeling.

Han forteller at oppussing av operasjonsstuer på Ullevål også gjør at det er nødvendig med midlertidige løsninger i sommer.

Og han avviser kritikk for manglende dialog med de ansatte.

Vi kan dokumentere at det har vært dialog, involvering og medvirkning med de ansatte.

Han mener ressursene må brukes der behovet er størst. Først og fremst for å sikre god pasientbehandling. Han mener de også må sikre en rettferdig arbeidsfordeling mellom de ansatte.

Hele veien har god beredskap og virksomhet ved Ullevål vært målet, sier Bendz.