Hopp til innhold

Enorme forskjeller i Oslo-skolen – de dårligste ligger fire til fem år bak

Høyt Oslo-snitt skjuler enorme forskjeller på nasjonale prøver. Mange år skiller lese- og regneferdigheter fra skole til skole.

Jente leser i lesebok

LESING OG REGNING: Det er store forskjeller mellom Oslo-skolene i lesing og matte. Engelskkunnskapene er jevnere fordelt, viser nasjonale prøver.

Foto: Samfoto

Oslo-elevene scorer høyt på nasjonale prøver. Oslo er fylket der flest elever presterer på høyt nivå på alle trinn.

– Det er rett og slett formidabelt, sa skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) da resultatene forrige skoleår var klare.

Bjørnetjeneste

Men statistikken fra Utdanningsdirektoratet avdekker store forskjeller mellom skolene.

– Jeg forstår at politikere løfter fram at Oslo er best i Norge. Det gjør byrådet uansett hvilken farge det har, sier oppvekstsjef i bydel Grorud, Jarle Dukic Sandven.

Han er tidligere rektor ved to Oslo-skoler og har fulgt utviklingen tett i 20 år.

Jarle Dukic Sandven, oppvekstsjef i bydel Grorud, i Ammerudveien.

Jarle Dukic Sandven er oppvekstsjef i bydel Grorud.

Foto: Olav Juven / NRK

– Jeg mener at Oslo kan gjøre seg selv en bjørnetjeneste hvis vi hele tiden fokuserer på Oslo som en helhet.

– Vi må i mye større grad rette blikket inn mot enkeltbydeler, delbydeler og enkeltskoler, og sette konkrete mål for hva vi ønsker å oppnå der, sier han.

Fire til fem års forskjell

NRK har sett på resultatene fra de nasjonale prøvene i lesing, regning og engelsk siste skoleår.

På bydelsnivå er det Stovner og Alna i Groruddalen og Søndre Nordstrand i Oslo sør som scorer dårligst. Bydelene i vest topper lista.

Også innad i bydelene er forskjellene store.

Ser vi på lesing i 5. trinn, er det 18 poengs forskjell mellom snittet på den svakeste og sterkeste skolen.

Det tilsvarer mellom fire og fem års forskjell i leseferdighet.

Ved flere skoler ligger rundt halvparten av elevene på laveste mestringsnivå.

Frafall

For de svakeste elevene er dette dramatisk, ifølge Jarle Dukic Sandven.

– Det største problemet er utenforskap. Selv om disse elevene er på skolen opplever de så lite mestring at de ikke føler seg som en del av livet på skolen.

– Så vet vi at i overgangen til videregående skole er det disse elevene som faller fra. Det er stor risiko for at flere går rett inn i et utenforskap som kan bety rus, problemer med psykisk helse og kriminalitet.

– Ikke greid å finne verktøy

Han sier at mye handler om levekår, som boforhold og foreldrenes utdanningsnivå, men også om kvalitet i skolen.

– Vi har ikke helt greid å finne de gode verktøyene for å kompensere for levekårsutfordringene.

Han mener at det også er mye å gå på i samspillet mellom skole og oppvekstsektoren ellers, som barnevern, kommunens fritidstilbud og frivilligheten.

– I bydel Grorud har vi i samarbeid med Utdanningsetaten tatt initiativ til å lage en avtale som «tvinger» oss til å ta et felles ansvar for å nå sentrale mål i skolen, barnevernet og i fritidssektoren, sier Jarle Dukic Sandven.

Nasjonale prøver 2022/23 på bydelsnivå

5. trinn

5. trinn

5. trinn

8. trinn

8. trinn

8. trinn

9. trinn

9. trinn

Bydel

Lesing

Regning

Engelsk

Lesing

Regning

Engelsk

Lesing

Regning

Alna

47,7

47,5

51,6

47,1

47,3

49,3

51,1

51,3

Bjerke

50,6

50,1

52,3

51,2

49,9

52,1

52,8

52,9

Frogner

51,8

51,0

53,4

52,9

52,6

54,4

56,6

55,9

Gamle Oslo

51,6

49,9

52,0

51,0

50,0

54,0

54,0

53,0

Grorud

50,7

49,2

52,6

48,4

46,9

50,5

52,4

51,1

Grünerløkka

52,7

51,1

54,5

50,9

50,3

53,9

55,4

53,3

Nordre Aker

54,0

54,1

52,1

57,4

56,2

55,4

61,3

59,7

Nordstrand

54,2

53,0

52,8

54,3

53,6

53,6

59,2

57,5

Sagene

51,3

50,4

52,1

52,5

51,5

54,0

55,7

53,3

St. Hanshaugen

53,3

52,7

54,4

55,0

55,0

56,0

59,6

58,4

Stovner

48,3

47,7

52,1

45,9

47,6

49,3

48,2

48,6

Søndre Nordstrand

48,4

47,1

51,9

47,3

47,9

49,3

50,9

51,2

Ullern

55,5

56,1

55,7

55,6

55,8

55,7

58,7

59,5

Vestre Aker

56,1

55,9

53,6

56,4

56,6

55,4

58,9

58,8

Østensjø

52,2

52,2

51,9

54,0

53,0

56,8

56,8

56,2

Ekspander/minimer faktaboks

Tabellen viser gjennomsnittlige poeng på bydelsnivå, der landsgjennomsnittet er 50 på 5. og 8. trinn. På 9. trinn er snittet høyere fordi elevene tar samme prøve som på 8. trinn.

Vil gi lærere mer lønn

– Dypt bekymringsfullt, sier skolepolitisk talsperson i Oslo Høyre, Mehmet Kaan Inan.

– Disse skolene må beholde og rekruttere gode lærere. Derfor ønsker vi å gi lærene og skolelederne på disse skolene høyere lønn.

Han sier at Høyre vil innføre en lærerspesialistordning og ansette flere lærere slik at skoler som sliter oppfyller lærernormen. Og de vil åpne skolene på kveldstid så elevene har en trygg arena å være på også etter skoletid.

Anne Lindboe og Mehmet Kaan Inan, Høyre, foran rådhuset

Høyres Anne Lindboe og Mehmet Kaan Inan er dypt bekymret for forskjellene i Oslo-skolen.

Foto: Tom Balgaard / NRK

Høyres ordførerkandidat Anne Lindboe sier at de dårlige skoleresultatene forsterker levekårsforskjeller.

– Skolene er den viktigste areaen vi har for å utjevne sosial ulikhet. Vi ser at vi har en sårbar gruppe med barn i levekårsutsatte områder som ikke får de grunnleggende ferdighetene de trenger i lesing, skriving og regning.

– Det er klart at det øker risikoen for skolefrafall og utenforskap, sier Lindboe.

Mehmet Kaan Inan sier at saken ikke bare handler om penger, men også skolepolitikk.

– Vi har et byråd som går til valg på å fjerne eksamen, lekser, fritt skolevalg og ganske mye annet som er ganske viktig for at elevene gjør det bra på skolen eller ikke, sier han.

Les også Rødgrønt kaos rundt videregående-inntaket i Oslo

Rauand Ismail (MDG), Oslo

– Vår viktigste sak

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) slår tilbake.

– Høyre har aldri i realiteten kjempet for å redusere de sosiale forskjellene. Det er vår viktigste sak.

Han ramser opp en rekke tiltak byrådet har gjennomført.

– Vi har flere som går i barnehage. Vi har ansatt flere pedagoger i barnehagen slik at flere faktisk kan norsk når de begynner på skolen. Vi skjevfordeler ressurser slik at vi har flere lærere i skolen der behovene er større.

– Vi har gratis aktivitetsskole som har økt antall elever som bruker aktivitetsskolen, blir sosialisert og blir bedre i norsk. Og senere skaffer vi sommerjobber og ungdomsjobber slik at mange flere får en fot i døra og tjener penger på godt vis, sier byrådslederen.

Raymond Johansen snakker med Eivor Evenrud

Raymond Johansen og Oslo Aps skoletopp Eivor Evenrud sier at byrådet gjør mye for å utjevne sosiale forskjeller.

Foto: Olav Juven

– Mistenkeliggjør lærere

Partifelle og skolepolitisk talsperson Eivor Evenrud sier at det ikke er overraskende for Arbeiderpartiet at det er forskjeller i Oslo.

Hun sier at partiet har klare ambisjoner om å bedre resultatene.

– Vi vil ha flere ansatte inn i skolen og styrker laget rundt skolen helt fra barnehagen, i motsetning til Høyre som vil pushe på med flere timer i matte og norsk, sier hun.

Om Høyres tiltak sier Evenrud at det allerede er kveldsåpne skoler mange steder i Oslo.

– Når det gjelder høyere lønn, ligger det implisitt en mistanke om at lærerne ikke gjør så godt de kan, men at de vil gjøre det bedre hvis de får høyere lønn. Det er vi uenig i, sier Eivor Evenrud.